GT Bible Studies    

    Swahili    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Swahili

4. AGANO LA Noa NA DHAMBI YA Noa Mwanzo 91-4. Uhusiano katika ya mwanadamu na wanyama ulibadilika baada ya gharika.
 • Kwa nini Bwana alisema Baraka kwa familia ya Noa vile alivyosema katika siku ya tano ya uumbaji (1,7, cf. Mwanzo.1:22,28)?
 • Unafikiri ni kwa nini Noa alitaka kupanga upya uhusiano katika wanadamu na wanyama katika hatua hii (2)?
 • Ni nini kingefanyika kama mwanadamu asingalihuhusiwa kula wanyama hadi leo hii (3)?
 • Kwa nini hali ya vita katika ya wanadamu na wanyama katika dunia hii iliyoanguka?
 • Je kuna uhusiano gani juu ya kukatazwa kula damu ingaunganisha kafara katika Agano la Kale and kifo cha Yesu. (4)?
  5-7. Tukikumbuka, ukatatiri ulikuwa umeendelea katika viwango vya juu kabla ya anguko (6:5). Mistari hii inachukuliwa kuwa mwanzo wa mahakama ya dunia.
 • Ni kwa nini si vema kwa jamii kwamba kila mtu afanya anachofikiri kuwa chema?
 • NI kwa nini Mungu lazima awe kiini cha mahakama yoyote - Ni kwa nini mwanadamu hatoshi?
 • Je Mungu anakubalije adhabu ya kifo kwa wauaji?
 • Je Mungu anaonekama kufikiri nini juu ya adhabu ya kifo kwa jumla (Linga..Warumi.13:4)?
 • Je ni mwanga wa aina gani mistari hii unatoa juu ya dhamani ya mwanadamu?
 • Je sharia ya nchi ina mipaka gani juu ya kutoka fanya mabaya na ubaya?
  8-17. Mungu aliahidi kufanya agano na Noa (6:18). Anafanya sasa.
 • Kwa nini Agano katika ya Mungu na uumbaji wake ulihitajika hasa katika hali hii (8-11)?
 • Kwa nini Mungu alitaka kutengeneza Agani kati aya uumbaji wote na wala si wanadamu tu (10)?
 • Kwa nini ni lazima kuepo alama ya kuonekana katika kufanya Agano (12-16)?
 • Je Mungu anaka ufikiri nini, useme, juu ya mabadiliko ya hali ya hewa unapoona upinde wa mvua katika mawingu?
  18-23
 • Je unafikiri nini: Je Noa alifahamu alichokuwa anafanya alipokuwa nakunywa pombe wala hakujua (20-21)?
 • Linganisha Noa ambaye alijenga safina and kuhubiri neno na Noa ambaye anonyeshwa katika mstari wa?
 • NI kwa nini ilikuwa jambo la kuzangasha kwa watoto wa kiume wa Noa kuona uchi wa baba yao (22-23)?
 • Je kuna madhara gani kwa watoto kuona wazazi wao wankunywa pombe?
 • Kwa nini Biblia inanyamaza juu ya dhambi za mashujaa wake?
 • Je Mkristo nahitaji kuhusiana na pombe? (Je nahitaji kuhusiana nayo katika nchi mbayo pombe na ulevi viko kila mahali au ni shida kubwa?)
  24-27. (Unaweza kuacha hili nje kama mda ni mfupi.) Maneno haya yametumika katika kutetea dhidi ya upaguzi, kutenga na kugandanmiza pia utumwa na siasa ya upaguzi wa rangi. Si sahihi, kwa sababu, a) hakuna neno "jamii" katika Biblia nzima na b) miongoni mwa jamii ya kulikuwa na watu weupe na weuzi. Wayahudi na Waarabu ni kizazi cha Shem na Wauropa ni kizazi cha Yapheti.
 • Je unafikiri ni kwa nini laana imeandikwa katika Biblia?
 • Kwa Ulaya na Marekani ya kaskazini wamepoteza Baraka ambayo iliahidiwa kwa Yafethi (27a)?
 • Unafikiri ni kwa nini dini ya Kikristo imashamiri miongoni mwa kizazi cha Ham katika Africa sasa hivi?

  INJILI: Baraka za aina yake kwa zilimaanisha kuwa mwana wa Mungu na Mwokozi wa mwanadamu angezaliwa katika kizazi chake. Lakini katika Yesu dunia nzima alichanguliwa tena kuwa mpeaji wa Injili ya Mungu na Baraka zake. Baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa, na kabila, na jamaa, na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi, na mbele za Mwana-Kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao; 10wakilia kwa sauti kuu wakisema, Wokovu una Mungu wetu aketiye katika kiti cha enzi, na Mwana-Kondoo. (Ufu.7:9-10).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster