GTBS for Children

1. Habari njema za mafunzo ya Biblia kwa watoto wanaoelekea katika utu uzima
2. FIKRA PEVU NDANI YA MWILI WENYE AFYA (Marko 2:1-12)
3. MTEGO ULIOANDALIWA KWA YESU (Mark 3:1-6 )
4. KATIKATI YA DHORUBA (Marko 4:35-41)
5. WAKATI AMBAPO MAMBO MAMBAYA YANAZIDI KUWA MABAYA (Marko 5:21-24 na 35-43)
6. ADHABU YA KIFO (Marko 6: 16-29, kwa undani zaidi)
7. EFATA - KUFUNGULIWA (Marko 7:31-37)
8. KIPOFU ASIYE NA MSAADA (Marko 8:22-26)
9. YESU NA WATOTO (Marko 10:13-16)
10. . HAZINA DUNIANI (Marko 10:17-27)
11. . KUPIGANIA MKOBA WA KIONGOZI (Marko 10:35-45)
12. . UKIRI WA IMANI KWA KIPOFU MWOMBAJI (Marko 10:46-52)
13. . UPENDO HAUSHINDWI KAMWE (Marko 14:1-9)
14. . JARIBIO LA YESU (Marko 15:1-15)
15. . MAAJABU YA UFUFUO (Marko 16:1-14)

Print all lessons

? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com