13. MCHUNGAJI MWEMA 10:1-161. Mistari 1-6. Katika hatua hii Yesu hakuwa amebaini kuwa anazungumza mwenyewe. Hivyo majadiliano katika mafunzo ya Biblia lazima yawe kwa mpango kwa mchungaji halisi na kondoo wake.
 • Kondoo ana sifa gani kwa mujibu wa aya hizi sita?
 • Je kwa mujibu wa aya hizi, ni nini cha kipekee kwa mchungaji?
 • Kwa nini kondoo hawawezi kujiongoza wenyewe bila mchungaji?
 • Kwa nini siyo rahisi kwa mchungaji mmoja kubadishana na mchungaji mwingine?
 • Kuna tofauti gani kati ya mchungaji na mwizi?
 • Kazi ya mchungaji kwa maisha ya kondoo ni ipi?

  2. Mistari 7-10. Wezi, majambazi na milango.
 • Ina maana gani kwamba Yesu ni mlango? (Yuko wapi lango?)
 • Katika mstari wa nane Yesu alimzungumzia nani?
 • Kwa nini mtu yeyote anapenda kuja katika ushirika wa Kikristo "juu ya uzio" na sio kupitia mlangoni (elezea. pia mstari wa 1)?
 • Yesu anamaanisha nini kudai kwamba ndani ya ushirika wa Kikristo kuna watu ambao watakuwa "kuiba, kuua na kuharibu"?
 • Je, maneno hayo ya Yesu ni muhimu kwa maisha yako mwenyewe: "Nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele" (10)?

  3. Mistari 11-13 Ni sasa tu kwamba Yesu inaonyesha mwenyewe kama mchungaji mwema ambaye manabii wengi katika Agano la Kale aliandika kuhusu. (Kwa mfano Ezek.34 na Zaburi 23).
 • Kuna tofauti gani kati ya mchungaji na mwajiriwa? (Kwa nini wa kuajiriwa wamekubali kazi katika nafasi ya kwanza, unafikiri?)
 • Yesu anamzungumzia nani akimaanisha kuwa "wa kuajiriwa"?
 • Jaribu kutafuta kadiri iwezekanavyo mfanano kati ya Yesu na mchungaji mwema.
 • Ungejisikiaje kama mtoto wako angejitoa maisha yake kwa ajili ya mbwa wake?
 • Ni yapi kati ya mambo haya mawili yana mantiki zaidi kwako: kwamba mtu anakifa kwa ajili ya mnyama au kwamba Mungu alikufa kwa ajili ya binadamu?
 • Kwa nini Yesu kukubali kufa kwa ajili yako?
 • Kutoa mfano wa "mbwa mwitu" kupatikana kati ya Wakristo.
 • Jinsi gani lazima wachungaji wa siku zetu wanapambana na "mbwa mwitu" kuwa wanaoshambulia ushirika wetu wa Kikristo?

  4. Mistari 14-16: Atauja kumjua Mchungaji Mwema.
 • Ni kwa jinsi gani kondoo na mchunga kondoo watakuja kujuana? (Ni kwa jinsi gani Yesu atakuja kujua yetu na jinsi gani sisi tutakuja kujua yakwake?)
 • Je kifungu hiki inatufundisha nini kuhusu maneno ya Yesu (3,4,5,8,16)?
 • Tunawezaje kujifunza kutofautisha sauti ya Yesu na sauti zingine?
 • Je, nini kiko kawaida kwa Wakristo wote wa dunia (16)?
 • Kwa nini hatuwezi kuzungumzia kuhusu Mchungaji Mwema bila kuzungumza juu ya kifo chake?
  HABARI NJEMA: Msomaji anaweza kusoma Kut.12: 7.13. Nakala hii inaunganisha picha ya kondoo na ile ya mlango, na hutufundisha jinsi Yesu mwenyewe alivyo mlango (au lango).
  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com