15. PUNJE YA NGANO ILIYOKUFA 12:20-33HISTORA: Ilikuwa ni jana usiku ya maisha ya Yesu hapa duniani. Alijua kwamba angeuawa siku ya pili. Kupitia maneno haya Mwokozi anatufunulia mapambano makali yalikuwepo moyoni mwake kabla ya kifo chake.

1. Kwa nini Wagiriki hawakurejea moja kwa moja kwa Yesu waakiwa na ombi lao (20-21)?
 • Kwa nini Phillipo hakurejea moja kwa moja kwa Yesu akiwa na ombi lake (22)?

  2. Inamaanisha nini kwa vitendo na "upendo maisha ya mtu mwenyewe" (25)?
 • Je, ni nini maana kwa vitendo na "chuki maisha ya mtu katika dunia hii" (25)?
 • Kwa nini sisi binadamu hatuwezi kuwa na furaha kama malengo tuliyojiwekea hayatokei?
 • Je, mstari wa 26 unamaana gani katika uzoefu wa wafuasi?
 • Jinsi gani unaweza kuweka mstari wa 26 katika vitendo katika maisha yako mwenyewe?

 • Ni aina gani ya mapambano yaliyokuwepo katika moyo wa Yesu katika wakati huu (27-28)? (Yesu alichagua mbadala gani?)
 • Yesu alikuwa ameamua kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu hata kabla ya kuja hapa duniani. Kwa nini yeye hata hivyo alikuwa na wasiwasi katika hali hii?
 • Nini kilichomfanya Yesu achague njia ya punje ya ngano?

  3. Kama ilikuwa kuchagua, kati ya hivi viwili ungechagua kipi: maisha ya furaha ambayo hayana faida kwa mtu mwingine, au maisha kamili ya mateso ambayo huleta baraka kubwa kwa watu wengine? Toa sababu.

  4. Je, unaweza kuzungumzia habari za mateso yako mwenyewe kwa kile Yesu alichosema: "Ni kwa sababu imenifanya nije saa hii" (27)? Toa sababu.

  5. Yesu alipanga nini kama lengo muhimu katika maisha yake (28-29)?
 • Kwa nini jina la Mungu Baba limetukuzwa zaidi katika mauti ya Mwana wake?

  6. Mistari ya 31 na 32 inamaanisha nini?

  7. Je ni lipi lilikuwa jibu la Yesu kwa Philipo na ombi la Andrea (23-33)?

  HABARI NJEMA: Yesu alijitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je twapaswa kutoa maisha yetu kwake kwa sababu ya upendo wake kwetu?


  ***

  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com