20. YESU AJIOMBEA MWENYEWE 17:13-21HISTORIA: Haya ni maombi ya mwisho ya Yesu kwa ajili ya wanafunzi wake kwa pamoja. Yeye alijua kwamba hivi karibuni watakuwa jangwani. Kuna neno katika kifungu hiki, ambalo ni la kawaida sana katika injili ya Yohana, yaani "dunia". Inaonekana katika injili hii limetamkwa mara 50. Kiongozi anaweza kusoma matukio yafuatayo: 1: 9-11; 9: 5; 15: 18-19 na 16:33.

1. Je utaomba nini kwa ajili ya wapendwa wako kama ingekuwa unakaribia kufa?
2. ULINZI (11,12,15)
 • Lipi ambalo ungetaka Mungu akulinde wewe na wapendwa wako?
 • Je, kwa nini Yesu hakulinda ahadi yake mwenyewe ? (Kwa nini Yesu hakuomba kwa Baba ili awalinde wafuasi wake kutokana na mateso?)
 • Ni njia ipi ambayo yesu atatulinda?

  3. ULIMWENGU (13-18)
 • Je, Yesu anasema kuhusu dunia katika sala yake ya mwisho?
 • Tofauti kubwa kati ya Wanafunzi wa Yesu na dunia ni upi?
 • Kwa nini duni iliwachukia Wakristo? (14)?
 • Ni zipi hatari mbili katika uhusiano wa Mkristo kwa dunia nini? (Kwa nini Yesu hakutaka kujitenga yake mwenyewe na ulimwengu - kwa mfano kwa kuwaweka katika utawa, linganisha. 18?)
 • Fikiria kuhusu uhusiano wako kwa ulimwengu: Ni kama Yesu alivyopenda iwe?
 • Jinsi gani unaweza kutathmini ushirika wako Mkristo katika suala hili? Ni uhusiano wake na dunia kama Yesu aliomba itakuwa katika sala yake ya mwisho?
  4. FURAHA (13)
 • Kipimo kamili cha furaha ya Kikristo ni kipi?
 • Kwa nini Yesu alitarajia wanafunzi wake wawe na furaha wakati dunia iliwapiga na kuwatesa?
 • Elezea neno “furaha" – Yesu alimaanisha nini kutumia neon hili?
 • Kama unajisikia kwamba huna furaha katika maisha yako, unafikiria ni nii kinaweza kuwa chanzo?

  5. NENO LA MUNGU (14,17,19)
 • Je, ni vigumu au rahisi kwako kuamini kwamba neno la Mungu, Biblia, ni kweli (17)? Toa sababu.
 • Nini kitatokea kama Mkristo anakanusha sehemu moja ya Biblia kwa kudai kuwa ni siyo halali tena katika siku hizi?
 • Yesu alimaanisha nini anaposema kwamba kweli atatutakasa (17)?
  6. MUHTASARI
 • Sala ya Yesu inatufundisha nini kuhusu kinachojulikana "vita vya kiroho"? (Kama wewe hauna uzoefu, unaweza ruka swali hili.)
 • Ni katika sala hii kimeugusa moyo wako kwa undani zaidi?
  HABARI NJEMA: Angalia, Mwana-kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu!" (1:29). "Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa wake Mwana wa pekee" (3:16).


  ***

  ? 2009 Glad Tidings Bible Studies in Swahili - www.gladtidings-bs.com