GT Bible Studies    

    Swedish    


Navigering Glädjebudskaps - studier Annat Bibelstudiematerial 

8. EN BLIND UTAN EGEN VILJA MARKUS 8:22-26


BAKGRUND: Mannen hade sett som barn. Vi vet det därför att Jesus botade bara en människa som var född blind (Johannes 9:32). I vår text beskrivs den enda gång då Jesus stegvis botade en sjuk. Han hade just diskuterat andlig blindhet med sina lärjungar (vers 18). Han hade också en gång förebrått den här orten (Betsaida) för dess otro (Matteus 11:21).

1. Varför bad den blinde själv inte om någonting av Jesus?
 • Föreställ er hurudant liv han haft hittills.
 • Vad hade gjort mannen så olycklig att han inte längre kunde be om något? Ge olika skäl.

  2. Vad önskade de som kom med mannen till Jessus att Jesus skulle göra? (vers 22)
 • På vilket sätt svarade Jesus på vännernas begäran?

  3. Varför ville Jesus inte bota mannen inne i byn Betsaida utan valde att gå utanför byn?
 • Föreställ dig att en vilt främmande människa skulle ta dig i handen vid ett tillfälle då du inte skulle kunna se honom. Vad skulle du göra? Skulle du följa med utan att protestera? (Vad säger det om mannen att han gick med på att Jesus ledde honom ut ur byn?)

  4. Vilka fyra saker gjorde Jesus för den blinde?
 • Varför behövdes så här många skeden för att han skulle bli frisk? (Vad betydde det stegvisa tillfrisknandet och ordväxlingen med Jesus för den blinde?)

  5. Jesus ledde den blinde ut ur byn enkom för att komma undan människorna. Tror du att det ändå fanns människor på plats eller trodde mannen bara att han såg dem (vers 24)?
 • Försök föreställa dig situationen då Jesus lade sina båda händer på mannens huvud och frågade om han såg någonting. Vad skulle ha varit det rätta svaret på den frågan?
 • Varför upprepade Jesus inte sin fråga i den senare fasen då han botade mannen (vers 25)?

  6. Varför ville Jesus inte att mannen skulle återvända till Betsaida där hans vänner troligen väntade på honom? (Vad skulle ha kunnat hända i byn om mannen hade gått dit?)
 • Vad annat i mannens liv helades, förutom hans ögon?
 • Vilket var Jesu slutliga mål för den här mannen?

  7. Den här texten frågar oss också om vi ser Jesus med vårt “hjärtas ögon” (vers 18). Jesus står framför dig i dag och frågar “ser du något?” Vad svarar du honom?
 • På vilka olika sätt har Jesus försökt öppna ditt “hjärtas ögon” så att du skulle se honom? På vilka sätt har han försökt hjälpa dig så att du ska lära känna honom?

  8. Vad lär det här undret oss om himlen?


  GLÄDJEBUDSKAP: Att den blinde mannens ögon öppnades var ett tecken på det att Herren själv hade kommit till jorden och att människorna fick se honom ansikte mot ansikte (Jesaja 35:4-5). Jesus var ändå så fördold att många inte såg honom som Gud. Också lärjungarna hade svårt att se vem Jesus i själva verket var (vers 18). Den här berättelsen försäkrar oss att Jesus inte lämnar arbetet på hälft innan vi ser honom sådan som han verkligen är (1 Johannesbrevet 3:2).

  ***

  Skriv ut    
  Downloads    
  Kontakta oss    
  Webmaster