GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Iyi Haber çalışmaları Diğer metinler 

Kutsal Kitap çalışma sayfaları, Müjdeleme amaçlı ev toplantıları için sorular içerir


Giriş


Elbette, çevrenizde İsa’yı tanıtmak isteyeceğiniz kişiler tanıyorsunuzdur. Burada size bunu yapmanıza yardım edecek bir araç bulunuyor. Arkadaşlarınızı sizinle birlikte Kutsal Kitap çalışmaya davet edin! Bu Kutsal Kitap çalışma soruları, Budist ve Hristiyan katılımcılardan oluşan ev toplantıları için Japonya’da hazırlandı. Sorular birçok ülkedeki Protestan imanlılar tarafından test edildi. Katılımcıların Kutsal Kitap hakkında hiçbir bilgisi olmasa da, bu soruları kullanarak bir Glad Tidings (İyi Haber) Kutsal Kitap çalışma grubunu yönetmek zor olmayacaktır.

İlkeler


Yönetici vaaz vermemelidir. Sadece soruları okumalıdır, o kadar. Bunu yaptıktan sonra, katılımcıların zihinlerinin açılması ve Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için Kutsal Ruh’a güvenebilir.
Bir Kutsal Kitap çalışması en fazla yetmiş beş dakika sürmelidir. Belirtilen saatte başlayıp vaktinde bitirin. Bu önemlidir –aksi takdirde, başka işleri de olan insanlar toplantılara katılmaktan vazgeçebilirler.
Eğer ilk kez bir Glad Tidings Kutsal Kitap çalışma toplantısı yönetiyorsanız, sadece bir yıldızlı olan kolay metinlerle başlayın. Eğer çok fazla sayıda soru olduğunu düşünüyorsanız hepsini sormak zorunda değilsiniz. Ancak, birkaç soruyu atlasanız bile son soruları atlamayın, çünkü son sorular genellikle en önemli olanlardır. Biz her metinde müjde (Glad Tidings = İyi Haber) bulmaya çalışıyoruz. Müjde sadece Tanrı’nın diri olduğunu belirtmekle kalmaz. Aynı zamanda Tanrı’nın biz günahkârlara merhametini göstermek için hangi bedeli ödemesi gerektiğini de bildirir.

Sonuçlar


Kutsal Kitap çalışmaları şu konularda size yardımcı olacaktır:
 • Küçük gruplar için çok uygun bir program sağlamak.
 • Din adamı olmayan kilise üyelerinin liderlik becerilerini geliştirmek.
 • Müjde'yi iletmek.

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster