GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. PETRUS'UN 1. BÖLÜMÜ: Kutsal bir hayatı yaşamaya çağırıldıkILK OLARAK:
Petrus'un birinci mektubun birinci bölümünün birinci ayetinde bahsedilen yerleri haritadan bulun! Petrus'un hepsi bu yerlere ziyaret edip etmediğini bilmiyoruz. Ne olursa olsun Petrus Roma imparatorluğunda elçi olarak zaten yirmi yıldır gezmişti.

1-2
 • Petrus kendisini ve mektubun alıcısını nasıl tanımlıyor?
 • Bir Hristiyan kendi memleketinde neden 'yabancı' sayılır?
 • Eski Antlaşmada tapınaktaki Tanrı için ayırılan eşyalara kan döküldü. Bu etkinliği 'kutsallaşma' adlandırıldı. Petrus Hristiyanların üzerine Mesih'in kanının serpilmesinden ve onların kutsallaşmasından bahsederek acaba neyi kastediyor?

  3-9
 • Petrus zulümün yaklaştığında bile Tanrı'yı ne için şükredip yüceltiyor? (3-5)
 • Eski Antlaşmada 'miras' vaat edilen toprağının yani İsrail'in anlamına geliyor. Eski Antlaşma yeni Antlaşma ile karşılaşma yap (compare to each other). Ortak olan şeyler nelerdir, farklılıklar nelerdir? (4)
 • Her Hristiyan'ın imanını neden denemeden geçirmesi lazım? (6-7)
 • Ayetler 8-9 zulüm gören bir Hristiyanın sevincinden bize ne öğretiyor?
 • Bir arada ayet 8'in ya senin ya da bir başkasının hayatında gerçekleştirmesini gördüysen bu olayı kısaca anlat!

  10-12
 • Bütün Eski Antlaşmanın entrikası ('plot' - yazıldığın nedeni) Petrus'a göre nedir?
 • Şu ayetler bize Kutsal Ruh'un işlerinden neyi öğretiyor?
 • Eski Antlaşmadaki peygamberlerin ve Yeni Antlaşmadaki elçilerin bağlantısı nedir?

  13-25
 • Zulme tehditin altında yaşayan Hristiyanlara Petrus hangi türlü hayat tavsiyeleri veriyor? (13-17)
 • Ayet 13-17'de bulunan öğütlerinden hangisi senin vicdanını en çok rahatsız ediyor? /vicdanını en çok bozuluyor?
 • Petrus İsa Mesih'in çektiği acıları ve onların Hristiyan imanlı birisinin hayatı için taşıdığı önemi nasıl tanımlıyor? how does he picture? (18-21)
 • Hristiyan kardeşlerinin sevmesi senin hayatında pratikte ne demek? (22)
 • Ayet 23-25 Tanrı'nın sözünden bize neyi öğretiyor?
 • Neden herhangi bir kilise ya da peder elçilerin sözlerini - yani Yeni Antlaşmayı - kendi çağına daha uyumlu olarak değişmemeli? (12,24-25)
 • Ayet 24-25'te bulunan müjde nedir?

  Özet sorular (zaman varsa):
 • Petrus Museviliği vazgeçip Hristiyan olduğunda hangi noktada kendi bakışlarını değiştirmek zorundaydı?
 • Bu bölümdeki müjde nedir?

  SON OLARAK: Petrus İsa Mesih'in ölümünden 'değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz' ifadesini kullanıyor. Fidye kelimesi köleyi ya da savaş esiriyi durumundan kurtarıp ödenmesini kastediyor. Aynı şekilde İsa Mesih seni de günahtan, ölümün ve Şeytan'ın gücünden kurtarıp satın aldı. Nakit paranın yerisinde (döviz olarak?) kendi kanı kullandı.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster