GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. Hem dünyada hem de cemaat içinde Hristiyan olmak 1.Petrus 21-2
 • Kendi hayatını 1. ayetteki buyruğun ışığında düşün. Bu ayette bulunan buyrukları sen kendi yaşamında nasıl yerine getirdin?
 • 1. ayette bulunan 'bu nedenle' ifadesiyle ne kastediliyor?
 • 'Hilesiz süt' benzetmesi Hristiyan bir insanın imanda büyümesi ve büyümenin araçları hakkında bize neyi öğretiyor? Hristiyan hayatımızda tamamen Tanrı'nın sözü aracılığıyla gelişiyoruz - mucizeler, işaretler, lütuf armağanları ve benzer şeyler aracılığıyla değil. Neden böyledir?

 • 3-8 Bu ayetlerde Eski Antlaşma'daki ayin düzenine bir gönderme ve Mezmur 118'den bir alıntı vardır. Mezmur 118'de “yapıcıların reddettiği, köşenin başı” olan taştan bahsedilir.
 • İsa Mesih ne bakımdan tapınağın baş taşına benziyor?
 • Ayet 5 Hristiyan cemaati ve onun görevi hakkında bize ne öğretiyor?
 • İsa Mesih olan bu taşa iki şekilde karşılık verilebilir (6-7). Nasıl?
  .

 • 9-10 Eski Antlaşma döneminde sadece Harun'un soyundan gelenler kâhin / peder olabilirdi; tıpkı sadece Davut'un soyundan gelenlerin kral olabildiği gibi. Allah'ın tek halkı İsrail oğullarıydı.
 • Eski Antlaşma'daki İsrail halkının ayrıcalıklarından ve zorunluluklarından hangileri 'yeni İsrail'e' yani Hristiyan kilisesine taşındı?
 • Allah'ın cemaatinde kadınların da 'diri taşlar' ve 'kutsal kâhinler' oldukları ne anlamına gelir? Pratikte ne demektir?
 • Cemaat içinde olan 'genel kâhinlik' neden yetmiyor ve ayrıca görevine adanmış bir pedere de ihtiyacımız oluyor? (Bu, 5. bölünde belli oluyor.)

  11-17 Petrus'un devlet yöneticisinin daha önce Pontius Pilatus ve şimdi Roma imparatoru Nero olduğunu farkettin mi?
 • Hristiyan imanına sahip bir insanın günlük yaşamıyla diğer insanların yaşamları arasında nasıl bir fark vardır? (11-12)
 • Bu dünyanın tutkularından, mesela pornodan, uzakta kalmak isteyen bir Hristiyan nasıl davranmalı?
 • Bir Hristiyan devlet yöneticilerine 13-17. ayetlerde bulunan buyruklara göre neden itaatkâr davranılmalı? (Kötü bir yönetici de olsa bir devlet yöneticisinin olması, hiç devlet yöneticisi bulunmamasından daha iyi bir durumdur.)
 • Hangi durumda bir Hristiyan yöneticilere itaat etmemeli? (Cevap metinde yoktur)
 • Hristiyanın özgürlüğü nasıl bir özgürlüktür?

 • 18-21a Bu ayetlerde söz konusu olan, kölelerdir; fakat buradaki öğütler günümüzdeki patron ve işçi ilişkileri için de geçerli.
 • Eğer patronu onu ezerse (ona kötü davranırsa) Hristiyan bir işçinin ne yapması gerekir?
 • Bir düşünün; Petrus haksızlıkla acı çekmenin de bu bir lütuf ve çağrı olduğunu (Tanrı'yı hoşnut edeceğini) neden söylüyor?

  21-25
 • İsa'nın tutuklandığı ve Petrus'un O'nu inkar ettiği olayı hatırlayın. Petrus'un bu olaydaki davranışını İsa'nın 1.Pe. 2:21b-23 ayetindeki davranışıyla karşılaştırın.

 • SON OLARAK:
  Yaşlı elçi Petrus, İsa'nın acı çekmesine bir kez daha değiniyor. İsa kendi acısına, kesime götürülen kuzu gibi, karşı koymayıp, direnmeyerek tepki verdi. O senin yerine kurban olarak sunuldu ve bu yüzden sen de O'na iman ederek acı çektiğinde, işlediğin günahlarının bağışlanmış olduğuna güvenebilirsin.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster