GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. Zor bir evlilik içinde Hristiyan olmak 1. Petrus 3ÖN BİLGİLER: Petrus'un karısı, kendisi çocuklarıyla evde kalırken, onun Isa Mesih ile dolaşmasını kabul ediyordu. Daha sonra kendisi da Petrus'un müjdeleme amaçlı yolculuklarına katılmaya başladı (1 Kor. 9:5) Bu metinde Petrus, kocası imanlı olmayan Hristiyan kadınlara öğüt veriyor.

1-6
 • Kocasını aşağılayıp ona karşı patron gibi davranan bir kadın neden Hristiyan imanlıları için kötü bir örnektir?
 • 1-2. ayetlerde bulunan öğütler pratikte ne anlama gelir? Hristiyan bir kadın, imanlı olmayan bir erkek ile nasıl yaşamalıdır?
 • 1-2. ayetlerin senin kendi hayatında ne kadar gerçekleşebildiğini düşünüyorsun?
 • Bir kadının modayı izleme arzusu Petrus'a göre neden kötü bir şey? (3-4)
 • Güncel güzellik idealiyle Petrus'un söz ettiği güzellik ideali arasındaki fark nedir? (3-4)
 • Bugünkü imanlı gençlerde, Petrus'un söz ettiği güzellik idealini izleme arzusu nasıl gelişebilir?
 • Günümüzde yaşayan Hristiyan kadınlar Sara'nın kocasına karşı davranışlarından ne öğrenebilirler? (5-6)
  Ayet 7'de evli olan Hristiyan erkeklere öğüt veriliyor. Dikkat edin: Eski Antlaşmada sadece erkekler miras alabiliyordu.
 • Kadınların 'daha zayıf varlıklar' olması ne demek?
 • Bir erkeğin karısına saygı göstermesi bu kadında neyi sağlar?
 • Petrus'a göre erkekle kadın arasındaki eşitlik hangi şekilde gerçekleşiyor?
 • Petrus, eğer bir erkek karısına doğru davranmıyorsa, onun dualarının engellendiğini söylüyor. Petrus bunu söylemekle neyi kastediyor?
 • Batı dünyasında eşitlik hakkında çok konuşulmasına rağmen fuhuş her zaman daha yaygın oluyor. Sizce neden böyle?
  8-17
 • Bu ayetler sizin ailenizde/cemaatinizde ne kadar ve nasıl gerçekleşiyor?
 • Biz kutsanmayı nasıl miras alabiliriz? (9)
 • Ayet 10-12'de Petrus 34. mezmuru tekrarlıyor. Bu parçanın metnimizle ilgisi nedir?
 • Ayet 13 pratikte ne anlama geliyor?
 • Biz Hristiyanlar olarak egemen kültür tarafından maruz kaldığımız eleştirilere ve baskıya nasıl tepki vermeliyiz?
 • Sen 14-17. ayetleri nasıl yerine getirebildin?
  18-22
 • Petrus önceki iki bölümde yaptığı gibi tekrar İsa'nın çektiği acılara dönüyor. Bu sefer söz konusu olan, Kurtarıcı'nın ölüler diyarında ne yaptığıdır.
 • Ayet 18'in önceki ayetlerle nasıl bir bağlantısı var?
 • 18-20a ayetleri birkaç farklı şekillerde yorumlanmıştır. 1. Isa, kazanmış olduğunu meleklere duyurdu. 2. Isa, kazanmış olduğunu Nuh'un çağdaşlarına duyurdu. 3. Isa kazanmış olduğunu, ölmüş olan herkese duyurdu. 4. İsa ölmüş olanlara tövbe etme fırsatını verdi… Bu alternatiflerinden hangisine destek veriyorsun? Neden?
 • Vaftiz ve Nuh'un gemisinin ortak yanları nelerdir? Mümkün olduğu kadar çok ortak özellik bulmaya çalışın! (20b-22 için farklı çevirileri okumanız tavsiye edilir.)
 • Petrus'un vaftizte ne gerçekleştiğini söylediğine dikkat edin!
 • Grekçe olan kelime ‘eperotema' bazen 'dilemek' bazen de 'birlik' olarak çevrilir (21). Bu kelime aslında ciddiyetle söz verme anlamına geliyor, bir antlaşma yaparken olduğu gibi... 21. ayete göre vaftiz insanın mı yoksa Allah'ın mı işidir?
 • 22. ayetinin zulümden korkan bir Hristiyan için anlamı nedir?

 • SON OLARAK: Mesih İsa Allah'ın gazabı tarafından ‘boğulduğunda' insanlık için bir 'Nuh'un gemisi' oldu. Vaftiz gemisinin kapısının açılması, senin günahlarının bağışlanması ve vicdanının temizlenmesi için, Allah'ın seninle bir antlaşma yaptığı anlamına geliyor.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster