GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

4. 1 Petrus 4, Hristiyan ve acıGenel Bilgiler: Önceki bölüm sanki bir parantezle bitmişti. Şimdi suçsuz olarak acı çekme konusuna dönüyoruz.
Petrus sürüsünü gelecekteki zulüm için hazırlamaya çalışmaktadır. Petrus'a göre bir Hristiyan'ın acı çekmesi olağanüstü değil normal bir şeydir. Unutmayalım ki aynı Petrus bir keresinde Rab'bi acı yolunda yürümekten alıkoymaya çalışmıştı (Matta 16:22).

1-6
 • Petrus'un acı konusundaki düşünceleri nasıl değişti?
 • Zulüm gören ve zorluklar içinde yaşayan Hristiyanlar için İsa'nın acı çekmesi ne demektir (1)?
 • Petrus bedence acı çekmiş olanın günaha sırt çevirmiş olduğunu söylemekle ne anlatmak istiyor? (1-2)
 • Acı çekmeye hazır olan bir Hristiyan nasıl bir hayat sürdürür? Acı çekmeye hazır olmayan bir Hristiyan nasıl bir hayat sürdürür?
 • Putperest dünya görüşünün özellikleri nelerdir?
 • Ayetler 5-6, iki farklı şekilde açıklanmıştır. a. Şimdi ölmüş olanlara hayatta oldukları zamanda müjde duyuruldu. b. Sadece öldükten sonra onlara müjde duyuruldu. Bu yorumlardan hangisi daha mantıklı? Hangisi daha muhtemel? Bu sorular hakkında sohbet edin.
  7-11
  'Son' kelimenin Grekçesi telos aynı zamanda 'hedef' anlamına da gelir.
 • 'Sonun' kısa bir süre sonra gelecek olması neden Hristiyanlar için her zaman teselli edici bir şeydir?
 • Dünyanın sonu yaklaştıkça Hristiyan bir insan nasıl yaşamalı?
 • İlk kilisede konukseverlik ruhsal armağanlardan daha önemliydi. Neden? Zamanın sonu yaklaştıkça neden bu konu yine önemli hale gelmiştir?
 • Petrus ruhsal armağanları iki büyük gruba ayırıyor: Sözle yapılan hizmetler ve bedenle yapılan hizmetler. Sen hangisini daha kolay yapabilirsin? Neden?
 • Ruhsal armağanların amacı nedir?

  12-19
  Tanrı'nın Yüce Ruhu = Işık. Bu ışık Musa'nın yüzünde ve Tanrı'yla Buluşma Çadırı'nda parlayan ışıktır (14).
  'Hristiyan' kelimesi Yeni Antlaşmada 3 yerde geçer. Bunlardan ikisinde Hristiyan olmayanlar bu terimi kullanıyorlar.”Hristos” (Mesih) isminin sonuna '-ianos' ekinin getirilmesiyle, ”Mesih'i takip eden” anlamında, 'Hristiyan' kelimesi oluşturuldu.

 • Zulüm ve acılar içinde bir Hristiyan hangi sebeplerle sevinebilir (12-14)?
 • Günümüzde bu ülkede yaşayan Hristiyanlar hangi acılara maruz kalabilirler (15-16)?
 • Tanrı'nın evi yani Kilise neden yargı altında duruyor?
 • Neden bir Hristiyan acı çekerken bile iyilik yapmaktan vazgeçmemelidir (19)?

  Bitirirken:
  Ayet 19'da Mezmurlar 31:5'ten bir parça var. 'Ruhumu ellerine bırakıyorum' - Dindar bir Yahudi bunu her akşam uyumadan önce Tanrı'ya söylerdi. İsa da ölmeden önce bunu söyledi: 'Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!' Seni nasıl bir gelecek beklerse sen de bu şekilde dua edebilirsin.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster