GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

5. 1 Petrus 5, Hristiyan ve alçakgönüllülükGiriş: Ayet 1'de 'ihtiyar' kelimesinin Grekçesi presbyteros. Bu kelime peder, rahip, pastör anlamına gelir.
Elçiler yeni cemaatler için 'ihtiyarlar' atadılar. (Elç. 14, 15 ve 20). Bu çobanın, yani ihtiyar'ın görevi, 2. bölümde söz konusu olan 'genel kahin' görevinden biraz farklıdır.

1-4
Mümkünse bu metni farklı çevirileri kullanarak okuyun. 'Yüceliğin solmaz tacı' olimpiyatlarda verilen altın madalyaya eşittir.
 • Petrus ayet 1'de kendisi hakkında ne diyor?
 • Petrus kendisini ”Mesih'in çektiği acıların tanığı” olarak tanımlanıyor, ama bu tanıklığı haça kadar vardıramamıştı. Bu nasıl mümkün olmaktadır?
 • Sizin kilisenizde 2. ve 3. ayetler nasıl yerine getiriliyor (Ayet 1-3'te, ”Tanrı'nın size verdiği süüyü güdün” cümlesiyle başlayıp, ”... sürüye örnek olarak görevinizi yapın” ifadesine kadar olan kısım.)?
 • Emretmeyi seven bir çobanı örnek olan bir çobanla karşılaştırın.
 • Eğer çoban para, onur ya da kendisine iyi bir ad kazanmak amacıyla çalışırsa, bu cemaat için nasıl olur?
 • Çoban sürüsüne iyi bir örnek olamıyorsa, bundan nasıl bir sonuç çıkarmalıdır?
 • Baş Çoban İsa Mesih, sürüsünü sadık bir şekilde güden çobanları nasıl ödüllendirecek (4)?

  Ayet 5
 • Cemaatteki gençlerin ihtiyarlara yani pederlere bağımlı olmaları pratikte ne demektir?
 • Ayet 5b'nin (”Hepiniz...” ifadesinden başlayarak) anlamı nedir?
 • Tanrı lütfunu kibirlilere değil sadece alçakgönüllülere mi verir?

  6-11
  30 yıl önce Petrus hiç de alçakgönüllü biri gibi davranmamıştı. İsa'nin aşağılanması fikrine şiddetle karşı çıktı; öyle ki İsa onu 'Şeytan' diye adlandırdı. (Matta 16:23)
 • Ayet 6'da anlatılan süreç, Petrus'un hayatında nasıl gerçekleşti?
 • Kendi hayatını düşün. Allah ayet 6 aracılığıyla sana ne diyor?
 • Yine kendi hayatını düşün. Tanrı ayet 7 aracılığıyla sana ne diyor?
 • Şeytan farklı şekillerde Hristiyanları 'yutmaya' çalışıyor. Nasıl? (8)
 • 'İmanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin' (8-9). Nasıl?
 • Acı çeken ve zulüm gören bir Hristiyan için, dünyanın birçok ülkesinde aynı şekilde acı çeken kardeşlerin var olması ne demek? (9b)
 • Ayet 10-11'de Petrus acı çekmelerinden ve imandan vazgeçmelerinden kaygı duyduğu Hristiyanlara seslenmektedir. Yaşlı elçi onlara nasıl bir güvence veriyor?
 • Tanrı'nın donattığı, yüreklendirdiği, güçlendirdiği ve pekiştirdiği bir Hristiyan nasıl birisidir?
 • Ayet 11'i dünyada şu an olan duruma ve kendi hayatına uygula.

  12-14
  Silvanus yani Silas Yeruşalim cemaatinde bir öğretmendi ve 10 yıl önce Pavlus'la birlikte Avrupa'ya müjdeleme yolculuğu yapmıştı.
  Markos, Pavlus'un birinci müjdeleme yolculuğunda ondan ayrıldı.

 • Petrus mektubu bizzat yazmak yerine yerine onu Silvanus'a yazdırdı. Bunun sebepleri neler olabilir?
 • Ayet 12'nin son cümlesinde Petrus mesajın özetine dönüyor. Bu mesaj yazarı hakkında neyi kanıtlıyor?
 • Gerçek lütufla gerçek olmayan lütfun farkı nedir?
 • Babil kenti, antik çağdaki Babil devletinin başkentiydi. Tanrı'nın halkı M.Ö. 600 yılında oraya sürgün edildi. Babil bu metinde Roma için kullanılan bir ad. Petrus Roma'yı acaba neden Babil diye adlandırdı (13)?
 • Sözlü geleneğe göre Markos, Müjde'sini Pavlus'tan aldığı bilgilere dayanarak yazdı. Markos'un varlığı yaşlı elçi için ne bakımdan önemliydi (13)?
 • mektuptaki son selam için ne düşünüyorsunuz? (14)

  Bitirirken:
  Haça kadar onu takip etmemekle birlikte, Petrus İsa'nın çektiği acıların bir tanığıdır. Petrus'un hazinesi (serveti) İsa'nın hem onun için hem de bütün dünya için kazandığı lütuftur. Bizim için de.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster