GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. SÖZ TANRI’YDI. (Yuhanna 1:1-18)ÖN BİLGİLER : (A) Çalışma grubunuzda Kutsal Kitap’ı hiç bilmeyen kişiler varsa bu parçayla başlamamanızı öneririz. Yeni başlayanlar için zor bir pasajdır. (B) Parantez içindeki sorular, sadece hiç kimse bir önceki soruyu yanıtlamadıysa sorulsun.

1. Söz (ayetler: 1-3,14)

 • Bu dört ayetin anlamlarını kendi sözcüklerinizle açıklayınız.

 • “Söz” iki kişilik bir paydaşlıkta sizce ne anlam ifade eder?

 • “Söz” neden Hristiyan inancında en önemli şeydir? Neden, örneğin “tecrübe”den daha önemlidir?

 • Eğer elimizde Tanrı sözü olmasaydı Tanrı’yı nasıl bilebilirdik?

 • Neden İsa Tanrı’nın Sözü olarak adlandırılıyor?

  2. Işık (ayetler: 4-10)

 • 4 ve 5. ayetlerin anlamı nedir?

 • Işıkla İsa’nın ortak yanları nelerdir?

 • Işığın karanlığı alt edememesi ne demektir (5. ayet ve ilgili dipnot)?

 • İsa karanlıktaki bir ışık gibi “parlamakta” olduğu halde neden dünya onu tanımadı (ayet 10)?

  3. Vaftizci Yahya (ayetler: 6-8)

 • Bu parçaya göre Vaftizci Yahya’nın rolü neydi?

 • Vaftizci Yahya’nın “kendisi o ışık değildi” ifadesi ne demektir (ayet 8)?

 • Yahya’yı, bizzat “o ışık” olmak için çabalamayacak kadar alçakgönüllü yapan neydi?

 • Tanrı’nın egemenliğinde Yahya’nın rolüyle kendi rolünüzü karşılatırınız?

  4. Söz ve Tanrı’nın Çocukları (ayetler: 9-13)

 • Bu parçaya göre “Dünya” nasıl bir yerdir?

 • Bu parçaya göre bir kişi nasıl Tanrı’nın çocuğu olur? (Neden herhangi bir insan doğal doğum yoluyla Tanrı’nın çocuğu olmaz?)

 • Siz şimdiden Tanrı’nın çocuğu oldunuz mu? Oldunuzsa, nasıl? (Bu soruya içinizden, yüreğinizde de cevap verebilirsiniz.)

  5. Yahya’nın tanıklığı (ayetler: 15-18)

 • Yahya’nın İsa hakkında ne tanıklıkta bulduğunu kendi sözcüklerinizle ifade ediniz.

 • 16. ayetin sizin hayatınızda da geçerli olduğuna tanıklık edebilir misiniz?

 • Yuhanna’ya göre bizim Tanrı’yı tanımayı öğrenmemizi sağlayacak tek araç nedir?

 • Bu parçanın ışığında, Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların Tanrısının aynı Tanrı olduğu iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz?

  MÜJDE: İsa ve Söz aynı varlıktırlar. Eğer Kutsal Kitap’ın sözünü hayatlarınıza alırsanız İsa’yı hayatınıza almış olursunuz. Eğer Kutsal Kitap’ı reddederseniz İsa’yı reddedersiniz. İsa’nın sözü, sizin karanlığınızda bugün bile parlayan ışıktır. Ancak ve ancak bu sözden, “lütuf üzerine lütuf” alabilirsiniz.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster