GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. ZENGİN BİR AİLENİN ŞIMARIK ÇOCUĞUYaratılış 37:1-28

ÖN BİLGİLER: Yusuf, 'senin çocukların, benim çocuklarım, bizim çocuklarımız' şeklinde ayrımların olduğu bir ailede doğmuştu. Babasının dört karısı vardı. Gerçek annesi, Yusuf 10 yaşındayken bir doğum sırasında ölmüştü. Yusuf tek bir erkek kardeşiyle aynı ailedendi (diğerleriyle anneleri ayrıydı). Bir kardeşi –Benyamin- Yusuf'tan çok daha küçüktü.

1-4
O dönemde boya maddeleri pahalıydı. Yusuf güzel giysisini iş günlerinde de giyiyordu, böylelikle kardeşleri bu giysiyi sürekli görmek zorunda kalıyorlardı (23). Lea, Bilha ve Zilpa Yusuf'un üvey anneleriydi.

-Sizce Yusuf babasına kardeşleriyle ilgili olarak neler söylüyordu?
 • Sizce kardeşlerimizin yaptığı şeyleri anne babalarına ne zaman ve hangi durumlarda söylemeliyiz (ayet 2)?
  -Yakup'un bütün oğullarına değil de sadece Yusuf'a bu kadar güzel ve pahalı bir giysi ver-mesinin sebepleri neler olabilir?
 • Sizce bir insanın bütün çocuklarını eşit derecede sevmesi, ya da eğer yüreğinde birine karşı daha büyük bir sevgi varsa bunu belli etmemesi mümkün müdür (4)?
 • İçinizden kendi ailenizi düşünün: aile fertleri arasında nefret ve kavgalar neden kaynaklanır?
  5-11
  Yusuf zor bir gençlik dönemi geçirecekti. Onun elinde bizim elimizdeki Kutsal Kitap yoktu. Tanrı bu yüzden onunla rüyalar yoluyla konuşuyordu.

 • Tanrı neden özellikle Yusuf'a bu tür rüyalar gösteriyordu?
 • Yusuf rüyalarını gizli tutmayıp neden ailesine anlatıyordu?
 • Yusuf rüyalarını kendi yorumlamaya çalışmıyordu. Bu bize Yusuf hakkında ne anlatıyor?
 • Gördüğünüz bir rüyanın özel bir mesajı olup olmadığını nasıl bilebilirsiniz?
  12-17
 • Haritada Hevron-Şekem ve Şekem-Dotan arasındaki mesafelere bakın.
 • Yusuf'un yolculuğu kaç gün sürmüş olabilir? Hesap edin.
 • Yakup 17 yaşındaki oğlunu böyle bir yolculuğa tek başına göndermeye nasıl cesaret etti?
 • Bu ayrılış bize Yusuf'un karakteri hakkında ne gösteriyor?

  18-22
 • Ağabeyleri Yusuf'u renkli giysisi nedeniyle henüz uzaktayken tanıdılar.
 • Ağabeylerinin, babalarına verecekleri –kaçınılmaz- acıyı düşünmemiş olmaları nasıl mümkün olabildi?
 • Sizce büyük ağabey Ruben o durumda ne yapmalı ya da ne söylemeliydi?
  23-28
  Yusuf derin, karanlık bir kuyunun içindeyken kardeşleri onun getirdiği yemeği afiyetle yiyor-lardı. Ruben, geçmekte olan kervan koyunlarını çalmasın diye nöbete gitmişti. Ağabeyleri, Yusuf'a çektirdikleri ve Yusuf'un 20 yıl sonraki buluşmalarında bile dile getireceği bu acıyı, aradan o kadar yıllar geçmesine rağmen unutmayacaklardı (42:21).
 • Yusuf'un giysisini çekip çıkarmalarının nedeni neydi?
 • Küçük kardeşleri bir kuyunun dibinde yardım çığlıkları atarken yemek yiyebilmeleri, bu ağabeyler hakkında bize nasıl bir fikir veriyor?
 • Yahuda'nın kendi kardeşiyle ilgili böyle korkunç bir kaderi düşünebilmesinin sebebi neydi (26-27)?
 • Kardeşlerinin Midyanlı tüccarlarla pazarlık yaptığını duyduğunda Yusuf acaba neler düşündü?
 • Bu 17 yaşındaki genç, 'çektiği sıkıntıyı' ağabeylerine ne biçimde göstermiş olabilir? (bkz. 42:21)
  Özet soruları:
 • Size ailenizin ya da akrabalarınızın yaptığı haksızlıklarla Yusuf'a yapılan haksızlığı karşılaştırın.
 • Tanrı, Oğlu'nun başına böyle bir şey gelmesine neden izin verir?
 • Bu bölümde kaç yerde Yusuf İsa'nın ön gölgesidir, prototipidir?
  SONUÇ OLARAK: İsa da Babasının sevdiği Oğul'du ve diğer oğullar O'nu kabul etmemişlerdi (Yuhanna 1). O da Babası'nın O'na verdiği ve diğer kardeşlerinin sırtından çekip çıkardıkları bir giysi giyiyordu: doğruluk kaftanı. O da yakalanıp uluslara satıldı. O da köle özünü aldı (Fil-ipililer 2).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster