GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. MISIR'DA KÖLELİKYaratılış 39

ÖN BİLGİLER: İsa'dan önce 19 – 18. yüzyıllarda orta dönem Mısır Krallığı vardı. Başkent o dö-nemde Memfis'ti. İmparatorluk muhafızlarının komutanı gayet üst düzey bir saray görevlisiydi ve Firavun'un güvenliğinden sorumluydu.
 • 1-6a 2. ayeti okuyun ve haritadan Dothan – Memphis arasındaki mesafeye bakın.
 • Eğer bir deve günde 25 km yok alabiliyorsa, Yusuf'un yolculuğu ne kadar sürmüştür?
 • Sizce Yusuf'un, hayatındaki ani değişimin onda yarattığı şokun etkisinden kurtulması sizce ne kadar zaman aldı?
 • Sizce bir insanın kin duymadan böyle bir kaderin üstesinden gelmesi mümkün müdür? Mümkünse neden? Değilse neden?
 • Yusuf'un pazarda köle olarak satılışı sahnesini gözünüzde canlandırın.
 • Yusuf'un karakterindeki hangi özellikler, saygı duyulan biri olan köle satın alıcının dikkatini çekmiş olabilir?
 • Sizce Yusuf köleliğinin başlangıcında ne tür işler yapmak zorunda kalmış olabilir?
 • Yusuf'un umudunu yitirmemesini ve denemeye devam etmesini sağlayan şey ne olabilir?
 • Sizce bu 17 yaşındaki yetim çocuk Mısır dilini iyi derecede öğrenmesi ne kadar zaman almış olabilir?
 • Sizce Yusuf kendisine daha fazla sorumluluk verilmeden önce ne şekilde denenmiş olabilir?
 • Eğer Yusuf kindar biri olsaydı, bu, yaşamında nasıl tezahür ederdi?
 • Yusuf Rab'bin kendisiyle birlikte olduğunu nasıl bilebiliyordu?
 • Diğer insanlar Rab'bin Yusuf ile birlikte olduğunu nasıl bilebiliyordu?
 • Yirmi yaşındaki Yusuf'un hanedan mensubu ve kendisinin iki katı yaşında bulunan görevli kişilerden daha yüksek bir derecedeki makama getirilmiş olması nasıl mümkün olabilir?
  6b-10
  Yusuf hormonlarının çok yoğun olarak işlediği bir yaştaydı ve kendisine bir eş bulacak du-rumda değildi. Bu nedenle birçok sarayda erkek köleler o günlerde hadım edilir ve böylelikle evin hanımı ile gizli bir ilişkide bulunamazlardı. Potifar'ın evinde hadım edilme yapılmadı an-cak evin efendisi kölelerine eşine dokunmamalarını açık bir şekilde söyledi (9).
 • Yusuf'un aklında nasıl bir evlilik bulunuyor olabilirdi?
 • Genç bir uşağa bu türden bir öneride bulunan kadın hakkında ne düşünürsünüz?
 • Bir erkeğin 'hayır' demesi bir kadının kalbinde genellikle nasıl duygulara yol açar?
 • Potifar'ın eşi hangi şekillerde Yusuf'a kontrolünü kaybettirmeye çalışmış olabilir?
 • Hangi seçenek size göre daha olasıdır?
  a) Potifar'ın eşi gerçekten Yusuf'a aşık olmuştu … veya
  b) Potifar'ın eşi daha önceden de köleleri ile ilişkiler kuruyordu.
 • Eğer Yusuf evin hanımı ile cinsel ilişki kurmuş olsa vicdanında kendisini nasıl savunabilirdi?
 • 8 ve 9. ayetlerde Yusuf'un cevabını dikkatle okuyun. Yapabilecek bir durumdayken, bu cinsel zevkten Yusuf'u geri tutan şey ne olabilir?
 • Bizler Yusuf'un yaptığı gibi cinsel ayartılmalarla nasıl başa çıkabiliriz? (Bu soruyu içinizden, sessizce de yanıtlayabilirsiniz.)
  11-20
  Potifar'ın eşi neden bir türlü vazgeçmedi (11-12)?
 • Yusuf içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulmak için (kaçmak dışında) başka bir yol bul-ması mümkün müydü?
 • Sizce Potifar'ın eşi Yusuf'tan intikam almaya karar verdiğinde yaptıklarının sonuçlarını göz önünde bulundurdu mu? Nedenleriyle cevaplayınız.
 • Diğer köleler sizce kime inandı? Evin hanımına mı yoksa Yusuf'a mı? Nedenleriyle cevaplayınız?
 • Potifar'ın eşinin anlattıklarında ne gibi tutarsızlıklar var (17-18)?
 • Potifar Yusuf'un her zaman dürüst bir insan olduğunu biliyordu. Bu durumda neden Yusuf'un sözüne inanmadı?
 • Konu cinsel tacizse çoğunlukla insanlar neden erkeğin değil kadının sözüne inanır?
 • Yusuf zindana atıldığı sırada Tanrı hakkında ne düşünmüş olabilir?
 • Neden Yusuf kölelerin değil de soyluların zindanına yerleştirildi?
  Özet sorusu:
  Yusuf'un kaderi İsa'nın kaderini ne bakımdan hatırlatıyor?
  SONUÇ OLARAK: Yusuf da İsa da Şeytan'ın ayartmalarının üstesinden geldiler. Ancak her ikisi de sanki ayartılmışçasına cezalandırıldılar.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster