GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. HAPİSHANEDEYaratılış 39:21-40:23

39:21-23

Ayetleri okuyun. Dikkat ederseniz, o hapishanedeki bütün mahkûmlar eğitimli kişilerdi (bir tür 'siyasi suçlu' gibiydiler). Yusuf hapse girdiğinde yaklaşık 24 yaşındaydı.
 • Yusuf, bir mahkeme olmadan hapse atılmasına ya da yargılanma talebinde bulunma hakkı olmamasına nasıl tepkiler vermiş olabilir?
 • Buna rağmen yılmaması Yusuf hakkında bize nasıl bir fikir veriyor?
 • Rab hapiste Yusuf'la nasıl birlikteydi (23)?
 • Yusuf hapiste güvenilir bir mahkûm olarak kendisine verilen görevleri yaparken gelecekte kendisi için yaralı olacak ne gibi şeyler öğrendi?
  40:1-8
  Daha sonra öğreniyoruz ki bu olay, Yusuf'un 28 yaşında salıverilmesinden 2 yıl önce olmuştu? Salıverildiğinde Yusuf 11 yıldır Mısır'da bulunuyordu.
 • 3. ayeti 39:1 ile karşılaştırın. Hapishanenin Potifar'ın evinin bahçesinde olması, Yusuf'un mahkûmiyetine nasıl bir ekstra özellik katıyordu?
 • Bu bölümde Yusuf'un karakterine ve yeteneklerine ilişkin ne gibi yeni bilgiler öğreniyoruz?
 • 8. ayet hakkında ne düşünüyorsunuz?
  9-15
  Bu ayetler Yusuf'un yüreğinde nasıl güçlü bir salıverilme umudunun doğduğunu gösteriyor.

 • Yusuf, saki'nin rüyasını akıl yürüterek mi yorumladı yoksa yorumu Tanrı'dan aldığı vahye mi dayanıyordu? Cevabınızın nedenlerini söyleyin.
 • 15. ayette Yusuf sakiye geçmişinden, kendi hayatından söz ederken neden kardeşlerinden ya da Potifar'dan bahsetmiyor?
 • Bu noktada Yusuf kendisiyle ilgili nasıl bir gelecek diliyor olabilir?

  16-23
 • Eğer Yusuf fırıncının rüyasını yorumlarken her şeyi olduğu gibi söylemeyip de bazı süslemeler ya da eklemeler yapsaydı ne olurdu?
 • 23. ayette anlatılan durum sizce Yusuf'un imanını yitirmek ya da umutsuzluğa kapılmak yönünde ayartılmasına yol açmış olabilir mi? Cevabınızın gerekçelerini belirtin.
 • Yusuf Tanrı'ya olan imanını, O'nun kendisine yardım edeceğine olan umudunu yitirseydi, nasıl davranırdı?
 • Tanrı neden mahkûmiyetinin sadece 2 yıl daha süreceğini neden Yusuf'a rüyasında göstermemiş olabilir (41:1)?
 • Sıkıntılarımızın ne kadar süreceğini Tanrı bize önceden bildirse ne olur?
 • Yusuf gençliğinin bu yıllarını hapiste geçirirken ne tür şeylerden korunmuş oldu?
 • Yusuf kölelik ve mahkûmiyet yıllarında, babasının evinde kalsa asla öğrenemeyeceği ne gibi şeyler öğrendi?
 • Kendi gençliğinizle Yusuf'un gençliğini karşılaştırın. Hanginizin hayattaki konumu daha iyi?

  Özet sorusu:
 • İsa'yı bu bölümün neresinde bulabilirsiniz?
  SONUÇ OLARAK: 13. ve 19. ayetler bize 'yüceltilme' (yükseltilme) kelimesinin Kutsal Kitap'taki ve İsa'nın yaşamındaki iki farklı anlamını açıklıyor. İsa önce çarmıh üzerinde yukarı kaldırıldı (yükseltildi, yüceltildi), sonra da Tanrı'nın sağına alınarak yüceltildi. 'Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun' (Yuhanna 3:14-15).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster