GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

6. VEZİRİN GÖZYAŞLARIYaratılış 43:1-34

ÖN BİLGİLER: Bu Bölümün başlangıcındaki durum şöyledir: Şimon Mısır'da hapiste tutuluyor ve Benyamin öfkeli vezire getirilinceye kadar da serbest bırakılmayacak. Şimon'un karısı ve çocukları onun eve dönmesini bekliyorlar. Bu arada kampta –Yakup'un aşiretinde- yiyecek tükenmiş durumda ve Yakup'un torunları kocaman gözleri ve solgun yüzleriyle dedelerine bakıyorlar.

1-7
 • Yusuf babasını ne kadar zor bir duruma sokuyor olabileceğini anlamadı mı yoksa bu onun umurunda değil miydi?
  8-14
 • Yahuda vaktiyle Yusuf'u satmayı önermişti. 8-10. ayetlerde babasına söz verirken motivasy-onu sizce ne olabilir?
 • Yakup'un fikrini değiştirip Benyamin'in gitmesine razı olmasının nedeni neydi?
 • Yaşlı Yakup'un 11-14. ayetlerdeki sözleri imanın mı imansızlığın mı ifadesidir? Yanıtınızın gerekçelerini belirtin.
 • Yakup'un dünyada en çok sevdiği kişinin, onun yanında kalmasına izin verilmedi. Tanrı neden yaşlı bir adamı, en sevdiği varlığını ondan uzaklaştırarak denemek istemişti?
 • Tanrı neden bazen bizi de bu şekilde –en değerli varlığımızı bizden alarak- dener?
 • Bu ayrılık Yakup'la Benyamin'in ilişkisine muhtemelen ne gibi bir olumlu katkı sağladı?

  15-24
  Yusuf'un hizmetçilerinin, kardeşlerin konuştuğu dili bilmediklerine dikkat edin. Her zaman bir çevirmen kullanmak zorundalardı. 42:25'i de okuyun.
 • Yusuf'un kâhyasının, Tanrı'nın böyle bir ismini kullanması bize ne anlatıyor (23)?
 • Yusuf'un kâhyası, bu adamların ve babalarının nasıl bir Tanrı'ya inandıklarını nasıl biliyordu?
 • Kardeşler Şimon'u gördükleri zaman neyi fark ettiler (23b)?
 • Bütün bu ayrıntılar neden Kutsal Kitap'ta yazılmıştır?

  25-34
  32. ayeti okuyun. Din dışı tarih bilgimize dayanarak, Mısırlıların göçebeleri küçümsediklerini ve onlara 'çölün serserileri' diye ad taktıklarını biliyoruz.

 • Yusuf neden kardeşleriyle birlikte yemek yemek istedi?
 • Yusuf'un ilk sorusu onun hakkında bize ne gösteriyor (27-28)?
 • Yusuf 20 yıllık ayrılıktan sonra küçük kardeşi Benyamin'i gördüğünde aklına ne gibi düşün-celer geçmiş olabilir?
 • Yusuf neden ağladı (29-39)?
 • Sizce kâhya ve hizmetkarlar efendilerinin ağlamasıyla ilgili olarak ne düşünmüşlerdir?
 • Sizce Yusuf, birçok erkeğin böyle bir durumda utandığı gibi, ağladığı için utandı mı?
 • 32. ayet gösteriyor ki Yusuf, devletin iki numaralı adamı olduğu halde hiçbir zaman Mısırlılarla aynı sofrada yemek yememişti. Yusuf acaba neden göçebe kökenini saklamamış ve Mısır vatandaşı –öz be öz Mısırlı- olmak için çaba sarf etmemişti?
 • Sofraya oturduklarında kardeşler hangi şeylere çok şaşırdılar (33-34)?
 • Sizce şu açıklamalardan hangisi daha inandırıcı: Yusuf, kardeşleri sarhoş olsun diye onlara bol bol içki içirdi ya da kardeşleri kendi rızalarıyla çok içtiler*?

  Özet sorusu:
 • İsa'yı bu bölümün hangi ayetlerinde görebiliyoruz?
 • Bu yemek ile Son Akşam Yemeği arasındaki ortak özellikleri bulmaya çalışın.


  Orijinal ifadede 'sarhoş oldular' anlamı var.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster