GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

7. AĞABEYLERİN SINANMASIYaratılış 44:1-45:3

1-10
 • Yusuf'un kâhyası bütün bu karışık durumlar hakkında sizce neler düşünmüştür?
 • Yusuf ağabeylerini sınamak için neden özellikle bu yöntemi seçti ve kâse neden özellikle Benyamin'in torbasına konmalıydı?
 • Ağabeylerin yanıtı bize onlar hakkında ne anlatıyor?
  10-17
  Durum hâlâ şöyleydi: Kardeşler buğdayı kısa sürede yurtlarına götüremezlerse aileleri açlıktan ölecekti.
 • Kâsenin Benyamin'in torbasından çıkmasının ağabeyler açısından muhtemelen en kötü so-nucu neydi?
 • Sizce ağabeylerden bazıları kısa süre için bile olsa Benyamin'den kuşkulandılar mı? Ger-ekçelerinizi belirtiniz.
 • Bu olayda acaba Benyamin neler hissetti?
 • Babaları Benyamin'i daha çok kayırmasına rağmen ağabeylerin vaktiyle Yusuf'u kıskandıkları gibi Benyamin'i kıskanmamalarının nedeni neydi?
 • Ağabeylerden hiçbirinin küçük kardeşleri olmadan buğdayı alıp gitmeyi düşünmemesinin nedeni neydi (13)?
 • Bir yetişkinin kardeş rekabetinden kurtulması için gereken nedir?
 • Şehre geri dönerlerken adamların aklından acaba ne tür düşünceler geçiyordu (13)?
 • 16. ayetteki sözler bize Yahuda hakkında ne gösteriyor?
 • Suçluluk duygusunun yükü bir insanı nasıl değiştirebilir?
 • Sizce ağabeyler bu yirmi yıl boyunca suçları hakkında Tanrı'yla konuşmuşlar mıydı?
  18-24
 • Yahuda yaşlı babasıyla ve aralarındaki ilişkiyle ilgili olarak nasıl bir resim çiziyor?
 • Yahuda küçük kardeşleri Yusuf ve Benyamin hakkında ne söylüyor ve neleri söylemiyor?-20 yıl önce Yahuda Yusuf'u satma fikrini ortaya atmıştı. Şimdiyse hayatının geri kalan kısmı boyunca Mısır'da kalmaya razıdır. Eğer Yusuf onun bu teklifini ciddiye alsaydı bunun ne gibi sonuçları olurdu?
  45:1-3
 • Yusuf kendisini kardeşlerine açıklamadan önce onlar hakkında ne öğrendi?
 • Yusuf Mısırlıların bu olay sırasında orada olmalarını neden istemedi?
 • Yusuf'un böyle kuvvetli bir duygu patlaması yaşamasının nedeni neydi?
 • Mısır Vezirinin, onların kendi dilinde 'Ben Yusuf'um' dediği anda kardeşlerinin neler hissetmiş olabileceklerini betimlemeye çalışalım?
 • Yusuf neden cevabını bildiği bir soru sordu (43:27-28 ile karşılaştırınız)?

  Özet sorusu:
 • Bu bölümün hangi ayetlerinde İsa'yı bulabiliyoruz?
  SONUÇ OLARAK: Yahuda oymağından olan İsa, bizi günaha, ölüme ve şeytana kölelikten kur-tarıp satın alarak özgürlüğümüze kavuşturmak için gönüllü olarak köle / kul oldu. Yani İsa, atası Yahuda'nın bizim çalıştığımız metinlerde yapmak istediği şeyin tam tersini yaptı. (Yahu-da kardeşlerini köle olarak satmak istedi; İsa ise kardeşlerini kölelikten kurtardı).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster