GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

8. BÜYÜK BARIŞMAYaratılış 45:4-25

4-8
Yusuf'un çektiği acıların sebebi ve kardeşleriyle ilişkisi hakkında düşünmek için yirmi iki yıllık zamanı olmuştu.

 • Sizce bu sahnede en dokunaklı nokta hangisidir?
 • Yusuf'u, kendisini Mısır'a gönderenin kardeşleri değil Tanrı olduğuna ikna eden şey neydi (5,7,8)?
 • Şu iki cümle arasındaki fark nedir:
  'Tanrı Yusuf'un köle olarak satılmasına izin verdi.'
  'Tanrı Yusuf'u köleliğe gönderdi.'
 • Eğer Yusuf başına gelen talihsiz olayın Tanrı'dan değil de kardeşlerinden kaynaklandığını düşünseydi muhtemelen nasıl davranırdı?
 • Kardeşler Yusuf'un sözlerini -özellikle de 5. ayettekileri- duyduklarında neler hissettiler?
 • Bir başkası sizin ıstırap çekmenize yol açtığında, 'Bunun sebebi o kişi değildi, Tanrı'ydı' de-meniz için ne olması gerekir?

  9-15
 • Yusuf'un sözleri, yaşlı babasıyla ilişkisi hakkında bize ne anlatıyor (9-13)?
 • Yusuf babasının kendisi hakkında ne tür şeyler bilmesini istedi?
 • Benyamin Yusuf'un satılması ile ilgili hiçbir şey bilmiyordu. O gün bütün bu olanlar acaba onu nasıl etkilemiş olabilir? Onun bakış açısından konuya bakınız (14)?
 • Yusuf kardeşlerinin her biriyle neler konuşmuş olabilir (15)?
 • Yusuf kardeşlerine olan sevgisini hangi şekillerde göstermeye çalıştı?
 • Bu ayetler bize affedici olmak hakkında ne anlatıyor?
  16-20
  Mısırlıların, aralarında göçebelerin bulunmasını hoş karşılamadıklarına daha önce değinil-mişti.

 • Firavun'un o vaatlerde bulunmasına neden olan şey neydi?

  21-25
  Şekel bir ağırlık ölçüsüydü: 10-16 gram.

 • Çocukken babası Yusuf'a çok kaliteli bir giysi vermişti. Şimdi o neden her kardeşine çok güzel birer giysi –hatta Benyamin'e beş giysi- vermek istedi?
 • Benyamin'e kaç kilo gümüş verildi (22)?
 • Acaba ağabeyler Benyamin'e özel muamele yapıldığını gördüklerinde az da olsa bir kıskançlık hissettiler mi? Cevabınızın gerekçelerini belirtin.
 • Yusuf 24. ayetteki sözleri söylerken muhtemelen nasıl bir tartışmanın çıkmasından kaygılanıyordu?
 • Kardeşlerin Tanrı'ya olan imanları bu yolculukta nasıl değişti?
  Özet sorusu:
 • Bu bölümde Yusuf'un İsa'nın ön gölgesi olduğu kısımlar hangileridir?
  Yusuf'un davranışı 'Yitik Oğul' benzetmesindeki babanın davranışına ne bakımdan benziyor?
  SONUÇ OLARAK: Yusuf bağışlayan bir kardeş olarak İsa'nın ön gölgesi, prototipidir. 'Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya hizmetinde merhametli ve sadık bir başkahin olup halkın günahlarını bağışlatabilsin. Çünkü kendisi denenip acı çek-tiği için denenenlere yardım edebilir.'

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster