GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

9. AİLE MISIR'A VARIYORYaratılış 46:31-47-31

ÖN BİLGİLER: Haritada Goşen ve Ramses'i bulun. Bu olaylardan sonraki yüzyıllar boyunca Mısır'ı Ramses adlı firavunlar yönetti; yani Yusuf'un zamanında buranın başka bir adı olsa gerektir. Bu durum, Norveç'in 19. yüzyıldaki başkentinden bahsederken –o zaman adı Chris-tiana olmasına rağmen- Oslo dememize benzer.
46:31-37
 • Yusuf'un aklında ailesiyle ilgili nasıl bir plan olabilir?
 • Burada Yusuf muhtemelen ne tür anlaşmazlıklardan kaçınmaya çalışıyor?
 • 34. ayet Yusuf'un kendi hayatıyla ilgili neyi gösteriyor?

  47:1-6
 • Bu karşılaşma ne amaçla planlandı?
 • Kutsal Kitap'ta Yusuf kardeşlerinin yanında çok gergin şekilde resmedilmektedir. Yusuf'u bu kadar gergin kılan nedir?
 • Firavun hakkında kafanızda nasıl bir resim canlanıyor?
 • Sizce kardeşler Firavun'da iyi bir izlenim mi bıraktılar yoksa Firavun verdiği sözü sadece Yusuf nedeniyle mi tuttu? Cevaplarınızın gerekçelerini belirtin.
 • Sizce Firavun, kardeşlerin Yusuf'a yaptıklarını biliyor muydu? Fikirlerinizin gerekçelerini be-lirtin.
  7-10
  130 yaşında, ak saçlı bir aşiret reisinin topallayarak ve bir bastona yaslanarak Firavun'un taht odasına girişini gözünüzün önünde canlandırın (Tanrı'nın onu kutsaması olayının bir yadigârı olarak kalçasında bir sakatlık vardı.)

 • Yakup neden taht odasına girerken ve oradan çıkarken Firavun'u kutsayarak selamladı?
 • 130 yaşındaki Yakup'un Mısır sarayının protokol kurallarına uygun davrandığını düşünüyor musunuz?
 • Sizce Yakup kendi hayatını nasıl görüyordu (ayet 9'a bakın)?
 • Firavun'un Yusuf'un babasıyla ilgili izlenimi muhtemelen nasıldı?
  11-12
 • Yakup'un ailesinin Mısır'daki hayatı Kenan ülkesindekinden ne bakımlardan farklıydı?
 • Yusuf'la kardeşleri arasındaki ilişki bu noktadan sonra muhtemelen nasıl oldu?
  13-20
 • Eğer Yusuf'un yerinde olsaydınız halka yiyecek bulma sorununu nasıl çözerdiniz?
 • Eğer yiyecek bedava dağıtılsaydı ne olurdu?

  21-26
  Mısır'ın daha sonraki tarihinden öğreniyoruz ki rahiplik vergiden muaftı ve rahipler zengin ve güçlü bir sınıftı.

 • İnsanların % 20'lik vergi oranını normal karşılaması ve 'toprağa bağlı köle' statüsünü katlanılabilir bulması bize ne düşündürüyor?
  27-31
 • Yakup cenazesiyle ilgili olarak neden özellikle Yusuf'la konuştu?
 • Mezarının yeri Yakup için neden son derece önemliydi (29-31)?
 • Siz kendi ölümünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?
  ÖZET SORUSU:
  İsa'yı bu bölümün hangi ayetlerinde bulabiliyorsunuz?
  SONUÇ OLARAK: İsa Yakup'un ölümünden neredeyse 2000 yıl sonra onun 'diri' olduğunu duyurdu: 'Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? `Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım' diyor. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır'' (Matta 22:31-32).  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster