GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

10. BİR BABANIN KUTSAMASIYaratılış 48 ve 49:22-26

ÖN BİLGİLER: Yusuf'un oğulları 20 yaşından biraz büyüktüler (kıtlık başlamadan önce doğmuşlardı). Manaşşe ve Efrayim Mısır'ın üst sınıfına dahil olarak yetişmişlerdi: diğer dede-leri Ra adlı ilahın bir rahibi idi.

1-6
Luz, Yakup'un cennete yükselen bir merdiven gördüğü Bethel ile aynı yerdir (ayet 3). Yusuf'un sülalesini ikiye bölmek Vaat Edilen Topraklar'da 12 aşiretin yaşamasını garanti altına alan bir uygulama idi. Levililere herhangi bir toprak parçası ayrılmıyordu çünkü onların mirası Rab'di.
 • Babasının hasta olduğu haberini aldığında (ayet 1) Yusuf kendini muhtemelen nasıl hissetti?
 • Yusuf neden oğullarını da beraberinde götürmek istedi? (ayetler: 1b-2)
  Sizce Yakup neden Yusuf'un oğullarını evlat edinmek istedi? (5)

  7-12
  Yusuf'un annesi Rakel'in ölümünün üzerinden en azından 60 yıl geçmişti.
 • Yakup ölüm döşeğinde iken Yusuf'a annesi Rakel'den söz etmek istedi. Neden?
 • Şimdi, Yakup ölüm döşeğindeyken, Yusuf'un babasıyla ilişkisi nasıldı?
 • Çocuklar dedelerini ölüm döşeğinde ziyaret ettiklerinde muhtemelen neler hissediyorlardı?
 • Aile 400 yıl sonra Mısır'dan İsrail'e döndüğünde Manaşşe ve Efrayim'in torunları da onların arasında bulunuyordu. Yusuf oğullarının Mısırlılaşmasını ve Tanrı halkını dışına çıkmasını ('Uluslar'a dahil olmasını) nasıl engelledi?
 • Biz, çocuklarımızın post-Hristiyan bir kültürün ortasında Tanrı halkının dışına çıkmasına ('uluslar' kategorisine geçmesine) nasıl engel olabiliriz?

  13-20
  Yusuf'un ilk doğan oğlu Manaşşe idi ama Yakup 'sağ el kutsamasını' Efrayim'e verdi.
  Efrayim aşiretinin (oymağının) daha sonra İsrail'in en büyük oymağı olduğunu görüyoruz. Ya-kup Kutsal Kitap'ta Tanrı'dan 'iyi çoban' diye söz eden ilk kişidir (15. ayet).

 • Yakup babasının ve dedesinin yaşamlarını nasıl değerlendiriyordu (15a)?
 • Yakup'un kendi yaşamıyla ilgili nihai değerlendirmesi neydi (15b-16)?
 • Yakup bütün kötülükten kurtarıldığını (16a) neye dayanarak söyleyebildi? Yani acaba Rakel'in ölümü ya da Yusuf'un kayboluşu onun başına gelen talihsizlikler değil miydi?
 • Ölüm döşeğinde söylenen sözler aile fertleri tarafından genellikle daima hatırlanır. Siz kendi son sözleriniz olarak neler söylemek isterdiniz?
  21-22
  'Bir pay fazla (toprak)' sözünün İbranicesi 'Şekem'dir. Yakup Şekem'deki o araziyi satın almıştı (hayatı boyunca sahip olduğu tek toprak buydu) ama oğullarının, kız kardeşlerinin tecavüze uğramasının ardından yol açtıkları katliam nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı.
 • Tanrı Yakup'a Kenan ülkesini vermeyi vaat etmişti. Yakup şimdi bu vaat hakkında ne düşünüyordu? 4. ve 21. ayetleri karşılaştırınız.
 • 2-2. ayetteki tutarsızlık nasıl açıklanabilir: Yakup o toprak parçasını satın mı almıştı yoksa savaşarak mı ele geçirmişti? (33:19 ile karşılaştırınız).
  49:22-26
  Yakup bütün oğullarını kutsadı fakat burada sadece Yusuf'un aldığı kutsamayı ele alacağız.

 • Yakup Yusuf'un ve onun torunlarının geleceği hakkında neyi öngörüyordu (22-24)?
 • 'Yukarıdaki göklerin ve aşağıdaki denizlerin (İngilizceden bir çeviri ile: derinlerde olanların) bereketi' nedir? Sizin hayatınızda bu bereketler hangileri oldu? (25-26)
 • Yusuf soylu bir kişi ve kardeşlerinin yöneticisiydi (26b). Tanrı neden onu Mesih'in atası yap-madı da iyilik bakımından Yusuf'un yakınına bile yaklaşamayan Yahuda'yı yaptı?

  Özet sorusu:
 • İsa'yı bu bölümün hangi ayetlerinde görebiliyorsunuz?

  SONUÇ OLARAK: Yusuf Şekem'i dünya gözüyle hiç görmedi ama 400 yıl sonra kemikleri ger-çekten de Şekem'e gömüldü (Yeşu 24:32). Ve İsa Samiriyeli kadınla orada karşılaştı ve orada ona şöyle dedi: 'İsa şöyle cevap verdi: 'Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.'

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster