GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

11. SONSUZ VATANYaratılış 50

ÖN BİLGİLER: Tıpkı Tanrı'nın Yakup'a vaat ettiği gibi, babasının gözlerini yummak Yusuf'a na-sip oldu. Yusuf'un, 17 yaşında bir delikanlıyken ayrıldığı günden beri Vaat Edilmiş Ülke'ye bir kez bile gitmediğine dikkat ediniz.
1-10
İbraniler genellikle mumyalanmazdı; yani Yakup ve Yusuf için bir istisna yapılmıştı. Mumyalama genellikle 70 gün sürerdi ama daha kısa sürelerde de gerçekleştirilmesi mümkündü (3. ayete göz atın). Harita'da Goşen ile Avel Misrayim ve Avel Misrayim ile Heb-ron arasındaki mesafelere bakın.

 • Yusuf'un kederi onun hakkında bize ne gösteriyor (ayet 1)?
 • Firavun, başbakanının ana vatanından Mısır'a geri dönmesini garanti etmek için ne yaptı?
  11-14
  Bir bakıma Yakup iki kez gömülmüş oldu: ilk olarak Ürdün'ün batısındaki Avel Misrayim'de, daha sonra da Mamre'deki Makpela tarlasında bulunan mağarada. Görünüşe göre, Saray'a mensup Mısırlı soyluların ikinci cenazeye katılmalarına izin verilmemişti. Bu mezar Hebron'da hala mevcuttur fakat araştırılamamaktadır.

 • Vaat Edilmiş Ülke'yi bir kez daha ziyaret etmesi mümkün olduğu zaman Yusuf'un neler hissetmiş olabileceğini hayal edin. O yolculukta aklından ne tür düşünceler geçmiş olabilir?

  15-21
 • Kardeşlerin Yusuf'un intikam almasından korkmalarına neden olan şey neydi (15)?
 • Kardeşler neden kendi adlarına af dilemediler (16-17)?
 • Yusuf neden ağladı (17b)?
 • Yusuf'un gözyaşları kardeşlerinin ne düşünmesini sağladı?
 • Kardeşler, 18b'deki ricalarıyla neyi kastediyorlardı?
 • 19 ila 21. ayetler bize Yusuf hakkında ne göstermektedir?
 • Yusuf yalnızca 'Tamam, peki' deseydi bu sözlerin nasıl bir etkisi olurdu?
 • Sizce kardeşler bütün bu olanlardan sonra yüreklerinde huzur ve esenliğe kavuştular mı? Yanıtınızın gerekçelerini belirtiniz.
 • Bu bölümde kardeşler merhamet hakkında ne öğrendiler?

  22-26
  Ölümsüzlük Mısırlılar için bir saplantıydı. Mezar ne kadar büyük ve gösterişliyse, içinde ne kadar çok şey varsa kişinin ölümsüzlüğüne o kadar çok inanırlardı. Ama Yusuf öyle inanmıyordu.

 • Sizce Yusuf'un ileri yaşlarına kadar Mısır'da yüksek bir mevkide bulunmasına izin verildi mi? Yanıtınız için gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Yusuf'un kendi ölümüne hakkındaki tavrı ne idi?
 • Yeni Antlaşma Yusuf'un imanını şöyle tarif eder: 'Yusuf ölürken iman sayesinde İsrailoğul-ları'nın Mısır'dan çıkacağını anımsattı ve kemiklerine ilişkin buyruk verdi' (İbraniler 11:22).İbraniler Mektubu'nun yazarı neden özellikle bu isteği Yusuf'un yaşamındaki en büyük iman göstergesi olarak görüyor?

  Özet Soruları:
 • Bu bölümde Yusuf nasıl İsa'nın ön gölgesi olarak karşımıza çıkıyor?
 • Yusuf'un yaşamını çalışırken öğrendiğiniz en önemli şey ne oldu?
  SONUÇ OLARAK: Yusuf ve diğer atalar, kendilerine vaat edilmiş olan Kenan Diyarı'na değil, onun ardındaki gerçek vatana iman ettiler: 'Bu kişilerin hepsi imanlı olarak öldüler. Vaat edilenlere kavuşamadılarsa da bunları uzaktan görüp selamladılar, yeryüzünde yabancı ve konuk olduklarını açıkça kabul ettiler. Böyle konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi, geri dönmeye fırsatları olurdu. Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı.' (İbraniler 11:13-16).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster