GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. ANNA VE ŞİMON Luka 2:25-38NOT: Yusuf ve Meryem'in tapınakta adak olarak sadece iki güvercin sunabilmeleri fakir
olduklarını kanıtlayan bir gerçektir. Levililer 12:7-8'i karşılaştırmalı inceleyin. Birçok kişi
Mesih'in gelirini beklemekteydi, ama birçoğu, kudretini ve egemenliğini sergileyeceğini
düşünüyordu.
1. Yedi yıllık evliliği, kocasının ölümüyle sonlanan Anna'nın çektiklerini gözünüzün
önünde canlandırın (36).
 • Anna'nın tekrar evlenmek istememesinin sebebi ne olabilir? Çeşitli sebepler düşünün...
 • Dul yaşadığı 50-60 senelik dönemde Anna için hayatın anlamı neydi (36-37)?
  2. Gece-gündüz demeden yıllar boyu, Anna' nın tapınakta ettiği duaların konusu neydi?
 • 38. ayet Anna'nın imanı hakkında ne anlatıyor sizce? (Kurtuluşa neden ihtiyacı vardı?)
  3. Şimon'un Isa'yla karşılaşana dek sürdüğü yaşamı aklınızda canlandınn. Bu yaşamın
  sevinçli ve sıkıntılı yönleri neydi (25-26)?
 • Tanrı'nın sözü Şimon'a ne ifade ediyordu (26)?
  4. Yaşı geçmiş bir kişi için, gelecekle ilgili bir umuda sahip olabilmek ne ifade eder?
 • "Beklemek" ile "imanın" ortak yönü nedir?
 • Şimon'un, Mesih ile ilgili beklentilerini, diğer insanların beklentilerinden ayıran neydi?
  (Bkz. 'NOT' ve 25. ayet.)
  5. Şimon'un, bu fakir ailenin çocuğunun Rab'bin Mesih'i olduğunu fark etmesini sağla-
  yan neydi?
 • Tapınağa gelen diğer ziyaretçiler, Anna ve Şimon'un fark ettiği gerçeği neden fark
  edemediler?
  6. Metini dikkatlice inceleyin. Bu iki yaşlı insan Mesih'in ne tür bir kurtuluş sağlayaca-
  ğını umuyorlardı (25, 31, 32, 38)?
 • Sizin Isa'dan en büyük beklentiniz nedir?
  7. Bir adamın, ölmeye hazır olduğunu söyleyebilmesi için ne tür koşullar gereklidir (29)?
  Şimon'un söylediklerini kendi yaşantınızda da uygulayın. Onun 29-30'uncu ayetlerde
  söylediklerini siz de söyleyebiliyor musunuz?
  8. Şimon'un söyledikleri, Meryem'e, çoeuğuyla ilgili hangi yeni bilgileri verdi (30-35)?
 • Meryem'in kalbine kılıç saplanması benzetmesi, neyi temsil etmektedir? (Cevap bu
  metnin dışındadır.)
  9. Anna ve Şimon İsa'yla bir daha karşılaşmadılar. Bebek İsa'yla bu karşılaşmaları
  hayatlarını ne şekilde değiştirdi? Değişmeyen neydi?
  10. Bu iki kişiye ölümlerine değin, uygulamaları için beklemeleri gerekeceği bildirilen gö-
  rev neydi?
 • (Günümüzde birçok kişi, kehanet yeteneğini ilgi çekici bulmaktadır. Anna'ya
  peygamber denmesinin sebebi neydi? Bkz. 36. ayet.)
  MÜJDE: Tanrı Sözü aracılığıyla İsa'yla tanıştlysanız siz de Şimon'un sözlerini tekrar
  edebilirsiniz: "Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttum kulun olan ben artık huzur içinde
  ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,
  uluslan aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm."  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster