GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

5. VAFTİZCİ YAHYA'NIN BILDIRISI Luka 3:7-20NOT: Yahya doğduğunda ebeveynleri bir hayli yaşhydı, görevine başladığında ise
ölmüşlerdi. Hiçbir zaman kardeşi olmamıştı ve evlenmemişti. Yahya yaşamını yalnız
başına, ıssız çölde sürdürmekteydi.

1. Eğer sürekli bir arkadaş çevresine sahip olsaydı, Yahya nasıl biri olurdu?
 • Yalnızlık hissettiğiniz zamanlan bir düşünün. Yalnızlığın olumlu tarafları neydi?

  2. Yahya kendisini dinleyenlere "engerekler soyu" diye hitap etmekteydi (7). Nasıl
  oldu da buna rağmen, Isa'ya kıyasla daha çok sevilir olmuştu?

  3. Yahya'nın 7-14. ayetlerdeki sözlerini inceleyin. Bu ayetlerde söylenenleri kendi
  toplumumuzda nasıl uygulamaya geçirebiliriz?
 • Bu konuşmada vicdanınızı sızlatan nedir?
 • Herkes Yahya'nın buyurduğu şekilde yaşasa, dünyamız nasıl olurdu?

  4. Yahya'nın mesajını, Hıristiyan toplantılarında duyduğunuz mesajlarla kıyaslayın.
  Farklı olan nedir?
 • Sizin topluluğunuzdaki bir kimse, Yahya'nın üslubuyla vaaz yerse, ne tür tepki-
  lerle karşılaşır?

  5. 4-6. ayetler bize Yahya'nın görevinin, gelecek olan Mesih'i insanların yüreğine
  götüren yolu hazırlamak olduğunu gösteriyor. Yahya' nınki gibi katı bir öğreti,
  nasıl olur da, kalbimizde İsa'nın gelişini kabullenebileceğimiz bir yol açabilmek-
  tedir?
 • Yahya, "Tanrı zayıflıklannızı anlayışla karşılıyor ve sizi olduğunuz gibi kabul
  ediyor!" şeklinde vaaz etseydi ne olurdu?

  6. Yahya'nın gelecek olan Mesih' le ilişkisi neydi (15-17)?
 • Yahya, ününü neden kendi yararına kullanmadı?

  7. Yahya, kral Hirodes' i özel yaşamında işlediği günahlar konusunda azarlamıştı
  (19-20). Kralın cinsel yaşamıyla ilgili konulara neden burnunu sokmaya kalkıştı?
 • Bizler, ne tür durumlarda başkalarını, cinsel ahlaksalıklarından dolayı azarlama-
  lıyız?

  8. Yahya hapishanede infaz edildiğinde daha 30 yaşındaydı. Onun bu kısa yaşamı ne
  ifade eder?
 • Bu peygamberin yaşadığı en büyük mutluluk neydi sizce?

  9. Vaftizci Yahya'nın öğretisini işitenlerin arasında İsa da bulunmaktaydı. Yahya
  verimli bir ağaç gibiydi. Peki o halde neden, "kesilip ateşe atılmıştır" (9)?

  MÜJDE: Yahya'nın bildirisi, dinleyicilerinde günah bilincini tekrar uyandıran buyruk
  ve uyarılardan oluşmaktaydı. Halbuki incil'in Yuhanna bölümünde, Yalıya, Mesih' in
  günahlarımız konusunda ne yapacağını açıklar: "İşte, dünyanın günahını ortadan kal-
  dıran Tanrı Kuzusu!" (Yuhanna 1:29).  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster