GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

6. İSA KÖTÜ BİR RUHU KOVUYOR Luka 4:31-37NOT: İçinde kötü ruh barındıran kişi, bizim "cine tutsak" diye nitelendirdiğimizdir. Cine
tutsak olmak, zihinsel bir hastalıktan mustarip olmaktan farklıdır. Kısacası, Kutsal Ruh
nasıl bir inanlının kalbine yerleşmiş ise, kötü bir ruh da cine tutsak olan kişinin kalbine
yerleşmiştir. Kötü bir ruh genelde, puta tapınma, büyücülük, falcılık, tarikatların Şifa
uygulamaları, bazı rock müzik türleri vs. aracılığıyla kişiye yerleşir. Cine tutsak kişi,
zaman zaman "kriz" (nöbet) geçirir, hayvani sesler çıkararak bağınr ve çoğu zaman ola-
ğanüstü bir kuvvete sahip olur.

1. Şeytan ve kötü ruhlann var olduklarına inanıyor musunuz?
 • Cine tutsak oluşla ilgili ve benzeri türde hikayeler duyduysamz, lütfen bunları şu
  anda bizimle kısaca paylaşan.
 • Neden birçok kişi karanlıktan, hayalet, ruh ve putlardan korkar?
  2. Cine tutsak bu adamın gündelik yaşamını aklınızda canlandırm — özellikle aile
  ortamını ve diğer ilişkilerini bir düşünün.
 • Bu, İsa'nın Kefarnahum'da geçirdiği ilk Şabat günüydü, bu sebepten insanlar onu
  karşılamak üzere sinagoga gitmemişlerdi. Sizce İsa, cine tutsak olmuş adamın her
  an bir "kriz" geçirebileceğini bildiği halde, neden orda bulunmayı seçmişti?
  3. Isa'ya yanaştıklarında, cinlerin bağırıp öfkelenmelerinin sebebi neydi?
 • Bu cinin İsa hakkında ne bildiğini, kendi cümlelerinizi kullanarak ifade edin (34).
 • Cin, İsa hakkında söylediklerinde haklı mıydı?
  4. İsa, neden adama değil de cine cevap verdi?
 • İsa, cinin kendisine sorduğu soruyu neden cevaplandırmadı (34-35)?
  5. İsa, kendinden yardım istememesine karşın, bu cine tutsak adama neden yardım etti?
 • Cinlerin kovulmasıyla ilgili çeşitli hikayeler duymuşsunuzdur belki? İsa'nın bu
  cini kovuş şeklindeki fark nedir?
  6. İsa'nın insanları en fazla şaşırtan özelliği neydi (32,36)?
 • İsa'nın sözlerini diğer insanların sözlerinden farklı kılan nedir?
 • Şu anda İsa'nın kudretli (etkili) öğretisine (sözleri), kim için, ya da hangi soru-
  nunuzun çözümü için ihtiyaç duymaktasınız? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabi-
  lirsiniz).
  7. Bu metine dayanarak, karanlıktan, cinlerden, hayaletlerden, putlardan veya şey-
  tam gücünden korkan insanlara, ne söylemelisiniz?
 • Sizce günümüzün Hıristiyan Kilisesi, kötü ruhların etkisinde olan insanlara ne
  ölçüde yardım etmektedir?
  8. İsa neden öğretmenliğine bu tür bir davranış sergileyerek başlamıştır?
  9. Bir insanın günahlı bir yaşam sürmesi ile cine tutsak olması arasında nasıl bir fark
  vardır?
  10. (Aşağıdaki üç sorunun cevapları bu metnin dışındadır).
 • İsa, cinlere emir verebilme yetkisini nereden almıştır?
 • İsa'nın Şeytan ve cinlerini (nihai şekilde) yok edişi nasıl gerçekleşecektir (34)?
 • Cinleri yok etme yetkisine sahip olmasına karşın, İsa'nın çarmıhta, bu cinlerin et-
  kisindeki insanlar tarafindan işkenceye uğratılmasının sebebi nedir?


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster