GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

7. İSA'NIN İLK ÖĞRENCILERI Luka 5:1-11NOT: Petrus'un bir kayan validesi vardı, dolayısıyla bir eşi ve çocukları da vardı.
Petrus balıkçıydı; balık tutamasa geçimini sürdüremezdi. Ginnesar Gölü'nde, derinde
değil, sığ sularda balık tutarlardı geceleyin (gün ışığında değil).

1. Aranızda gece işinde (vardiyasında) çalışmış olanınız varsa, lütfen ertesi sabah
genelde nasıl hissettiğini anlatsın?
 • Petrus' un verimsiz bir gecenin sonunda, ağlarını yıkarken neler düşündüğünü gö-
  zünüzde canlandırmaya çalışın (2)?
  2. İsa halka ders verirken neden kayıkta olmak istedi (3)?
 • Sizce İsa neden kürsü olarak Petrus'un kayığını seçti?
  3. Petrus ağları yeni yıkamıştı. Dahası, balık tutmada ustaydı, İsa ise değildi. Pet-
  rus'un, başka balıkçılara rezil olma olasılığını göze alarak, İsa'nın buyruklanna
  uymasını sağlayan neydi (4-5)?
 • Ne dersiniz: Sizce Petrus balık tutabileceğine inanmış mıydı?
  4. Isa sizden imkansız olduğunu düşündüğünüz bir şey yapmanızı istese, ona ne şe-
  kilde cevap verirdiniz?
  5. Birkaç yıl önce Ginnesar Gölü'nün çamurlu zemininde, İsa'nın yaşadığı dönemden
  kalma bir balıkçı kayığı keşfedildi. Yaklaşık sekiz metre uzunlukta ve genişliği iki
  metreyi geçen boyutlardaydı. Her biri bir kilo gelen kaç balık taşıyabilir bu boyut-
  taki iki kayık (7b)?
 • Ne olmuştu bütün o balıklara?
  6. Petrus'un bu mucizeye tepkisinde sizi şaşırtan nedir?
 • 8. ayetteki sözleri kullanırken, Petrus'un aklından ne tür günahlar geçiyor olabi-
  lirdi?
  7. Petrus, bu mucize sayesinde İsa'nın kişiliği hakkında ne öğrenmiş oldu? (Aynca,
  5. ve 8. ayetlerde, Isa'ya ne şekilde hitap ettiğine dikkat edin.)
 • Petrus'un korkuya kapılmasının sebebi neydi?
  8. İsa, 10. ayetteki sözleri, neden Petrus'un günahlı olduğunu itiraf etmesinden sonra
  sarf etmiştir?
 • Bir balıkçı ile müjdeyi duyuran bir kişi arasında ne tür bir benzerlik vardır?
  9. Petrus'un Isa'yı takip etmek üzere ailesinden ayrıldığında, ailesinin aç kalmaya-
  cağına dair ne tür bir garantisi vardı?
 • Isa'yı, nereye gitmenizi isterse istesin, takip etmeye karar verdiğiniz taktirde, aile-
  nizin acı çekmeyeceğine dair bir teminatınız var mı?

  MÜJDE: Simun günahlı bir insanın, kutsal Tanrı'nın yanına yanaşamayacağmı düşün-
  düğünde, yanılmamıştı. Eski Antlaşma'da yazılı olanı biliyordu: Tanrı'ya yanaşan gü-
  nahlı ölmeye mahkumdur. İşte bu sebeple, Simun'un korktuğu son Isa'nın başına geldi:
  Ölüme giderken Tanrı onu yüzüstü bıraktı.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster