GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

10. HAYATINIZIN TEMELI Luka 6:46-491. 45. ayette İsa'nın tanımladığı insan karakteri nedir?

2. Bir ev ile bir insanın yaşamı arasında ne gibi benzerlikler vardır? Olabildiğince
fazla sayıda benzerlik bulmaya çalışın.
 • Birçok insan neden sadece bir evin ön cephesini göz önüne alır? Hayatları bu denli
  önemliyken, neden temelini incelemezler?

  3. İnsanlar yaşamlarının temelini nasıl farklı şekillerde oluşturabilirler?
 • Birçok insanın, "derinlere kadar kazmadan, temel atmadan" hayatlarını şekillen-
  dirmelerinin sebebi nedir?

  4. "Sel suları" benzetmesiyle İsa neyi kastetmektedir?
 • Başınıza gelmesinden korktuğunuz, "sel baskınını" andıran bir durumla karşılaş-
  tığınız taktirde, bu durumla nasıl başa çıkacaksınız?

  5. Bu benzetmedeki öykü Hıristiyanlar'ın ve Hıristiyan olmayanların hayatlarının bir
  "sel baskınına" uğrayacağım belirtir. Neden Hıristiyan olanlara ayncalık yapılmı-
  yor?

  6. Yaşamınızda bir felaketle karşılaştığınız bir zamanı düşünün. O zor zamanda neye
  sığındınız?
 • Bu sıkıntılı zamanınızda İsa'nın sözleri size nasıl yardımcı oldu? Lütfen tecrübe-
  lerinizi bizimle paylaşın.

  7. Evi çöken bir kişinin hali ne olur? (Bu felaket sonrası nasıl bir yaşam sürecektir bu
  kişi?)

  8. Bir kişinin İsa'nın sözlerini duyup da, kendi hayatında uygulamaya
  geçirmemesinin sebebi ne olabilir?
 • Kişiyi, İsa'nın sözlerini kendi hayatında uygulamaya geçirmeye ne itebilir?
 • Siz bu iki gruptan hangisine dahilsiniz? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  9. İsa'nın sözlerini uygulamaya sokmak, başka anlamlara gelmesinin yanı sıra,
  verilen en son buyruğu, "düşmanlannızı sevin" buyruğunu yerine getirmektir. Bu
  sözlerin, hayatınızın temeli haline geldiğini söyleyebilir misiniz?

  10. "Kaya" kelimesi İncil'de bir anlama(ı) daha (karşılamaktadır) gelmektedir. 1.
  Korintliler 10:4'te Pavlus şöyle der: "O kaya Mesih'ti." Hayatınız! İsa'nın buy-
  rukları (yasa) üzerine inşa etmekle, İsa'nın kendisi (müjde) üzerine inşa etmek
  arasındaki fark nedir?

  11. İsa Mesih tüm buyruklara uymuştur. Peki, neden "sel suları" altında boğulmuştur?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster