GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

11. NAİN'Lİ DUL KADIN Luka 7:11-17NOT: İnsanların Isa'yı büyük bir _peygamber olarak adlandırmalannın sebebi, Eski
Antlaşma'da İlyas ve Elişa'nın her ikisinin de bir dulun oğlunu dirilttiklerini hatır-
lamalandır (16).

1. Birçok kişinin bu cenazeye katılmak istemesinin çeşitli sebepleri ne olabilir, dü-
şünün (12).

2. Bu dulun hayatını bir düşünün. Herkesin mümkün olduğunca fazla sayıda çocuk
yapmak istediği bir dönemde, sadece bir çocuğu bulunmaktaydı. Baba hayattay-
ken, bu ailenin yaşamında heyecan verici olan neydi?
Bu kadın için kocasının ölümünün en kötü etkisi neydi?

3. Bir anne oğlunu yalnız başına yetiştirmek zorunda kaldığında ortaya çıkabilen eko-
nomik ve psikolojik sorunlar nelerdir?

4. Bu kadın, oğlunun tabutu arkasında yürürken, Tanrı hakkında ne düşünüyor olabi-
lirdi?

5. Bu genç adamın ölümü sırasında, İsa, Nain'den 40 km. uzaklıkta bulunan Ke-
farnahum kentindeydi (7:1). Cenaze ertesi gün kaldınlacaktı. Böylesine uzun bir
mesafeyi aceleyle kat etmek zorunda olduğunu bildiği halde, İsa'nın bu cenazeye
zamanında yetişmek istemesinin sebebi neydi?
 • İsa, kendisinden yardım bile istememiş olan bu dula neden yardım etmek iste-
  miştir?

  6. Ne tür durumlarda Tanrı'nın size asla zamanında yardım edemeyeceğine inandı-
  nız?
 • İsa'nın yardımının asla gecikmeyeceğine nasıl inanabiliriz?

  7. İsa, ağlayan kadına neden, "Ağlama" dedi?
 • İsa bugün size de, "Ağlamayın" diyor. Bunu söylerken ne kastediyor?

  8. İsa genç adamı nasıl diriltti?

  9. "İsa onu annesine geri verdi" derken, Luka ne kastetmektedir (15)?
 • Bu olay anne-oğul arasındaki ilişkide nasıl bir değişiklik yaratmıştır sizce?

  9. Göklerdeki Baba da tek Oğlu'nun mezara taşındığını izlemek zorunda kalmıştır.
  Sizce çektiği acı, dul kadının çektiği acıdan fazla mıydı, yoksa az mıydı?
 • 16. ayette şöyle der: "Tanrı, halkının yardımına geldi." Çarmıhta ölen kendi oğ-
  luna neden yardım etmemiştir?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster