GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

12. İSA VE GÜNAHKAR KADIN Luka 7:26-50NOT: Bu yörenin törelerine göre kadının, halk arasındayken başı örtülü olmalıydı. 44-
46. Ayetler onurlu bir misafirin bir evde, genelde nasıl ağırlandığını betimlemektedir.

1. Ferisiler'den Simun, evine davet etmiş olduğu İsa hakkında ne düşünüyordu (36,
39, 44-46)?
 • Simun'un Isa'yı davet etmesinin gerçek sebebi neydi sizce?

  2. Bu kadını herkes tanımaktaydı, çünkü kentin fahişesiydi (37). Bu kadının, büyü-
  düğü ortamı aklınızda canlandınn. Onu fahişe olmaya iten neydi acaba? Olasılık-
  ları düşünün?
 • Bu kadının sevilmek konusunda ne tür deneyimleri olmuştur?

  3. Kaymaktaşından kap içinde hoş kokulu yağlar oldukça pahalıydı. Bu kadının, pa-
  rasını biriktirip bu kabı almasının sebepleri ne olabilir?

  4. Kadının Isa'yla tanışmayı bu denli istemesinin sebebi neydi? Ferisi'nin evinde sı-
  cak karşılanmayacağını biliyordu herhalde!
 • İsa'nın kendisini reddetmeyeceğine inanmasın' sağlayan neydi?

  5. Bu kadının Isa'ya dokunmak istemesinin sebebi neydi?
 • İğrendiğimiz bir kimse, ya da bir şey bize dokunduğunda, ne hissederiz?
 • Kadın, Isa'ya dokunduğunda İsa'nın tepkisi neydi?

  6. Kadının, İsa'nın ayaklarını ıslatacak kadar gözyaşı dökmesine sebep olan neydi?

  7. Bu kadının durumu göz önüne alındığında hangisi önceliklidir: Isa'ya olan sevgisi
  mi, imanı mı? Metne göre cevaplayınız.
 • Yaşammızda Isa'yı tüm kalbinizle sevdiğinizi hissettiğiniz bir an olduysa, buna
  hangi vesileyle ulaştınız?

  8. 41-42. ayetlerde Isa alacaklı bir adamla ilgili bir benzetme yapmıştır. (Beş yüz
  dinar 1.5 yıllık maaşa denk gelmektedir. Elli dinar ise 1.5 aylık maaşa denk gel-
  mektedir.) Günahlar, borca benzetilmiştir. İsa bu hikaye aracılığıyla Simun'a ne
  öğretmek istiyordu?

  9. Kadının Tanrı'ya olan günah borcuna ne oldu?
 • Simun'un Tann'ya olan günah borcuna ne oldu?
 • Simun Isa'yı neden sevmiyordu?

  10. Tüm günahlarınızın farkında olan İsa, size şimdi 48-50. ayetlerde yazılı olan söz-
  lerle seslenmekte. Cevabınız nedir?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster