GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

13. TOHUM BENZETMESİ Luka 8:4-15NOT: Tohum benzetmesi İsa'nın ilk benzetmesidir, üç yıl sürecek olan halka ses-
lenişinin gündemi niteliğini taşımaktadır.

1. İsa'nın Tann Sözü'nü bir tohumla karşılaştırmasının sebebi nedir? Bu ikisinin,
olabildiğince çok ortak yönünü bulmaya çalışın.
 • İsa bu benzetme aracılığıyla halka sesleniş süreci için ne tür bir zemin hazırlamayı
  amaçlamıştır?

  2. Şeytan, Tann Sözü'nü tam olarak nasıl kalbimizden söküp atar (5,12)?
 • 12. ayette tasvir edilenin başımıza gelmesini nasıl engelleyebiliriz?

  3. 6. ve 13. ayetleri inceleyin. Ne tür sınanmalar, kişinin imandan dönmesine sebep
  olabilir?
 • 13. ayette bahsi geçen insanların, ilk esnada sevinçle kabul ettikleri neydi?
 • İsa "kök salamamış" Hıristiyanlar derken ne kastetmektedir?

  4. Nasıl olur da Tanrı Sözü "zamanla yaşamın kaygılan, zenginlikleri ve zevkleri
  içinde" boğulabilmektedir (7,14)?
 • Zenginlik bir Hıristiyan için neden fakirlikten daha büyük bir sorun teşkil etmek-
  tedir?
 • Yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevklerinin, bizi yavaş yavaş Tann Sözü' nden
  uzaklaştırdığını fark ettiğimizde ne yapmalıyız?

  5. Kötü toprak, iyi toprağa nasıl dönüşür (8,15)?
 • İnsan yaşamının ürün verebilmesi için gerekli koşullar nedir?

  6. Kalbinizin şu anki durumu, bu dört toprak cinsinden hangisine denktir? (Ceva-
  bınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  7. Toprağın yüz kat ürün vermesi benzetmesinde İsa'nın kastettiği nedir (8)?
 • Bugünkü Hıristiyanlar'ın çoğu neden yaşam "ürünlerinin" bir gecede olgunlaş-
  masını beklemektedirler?

  8. Bu benzetme bize müjdecilik konusunda ne öğretir?
 • Bu metin bize "etkin müjdecilik" konusunda ne öğretir? (Bu terim, size tanıdık
  gelmiyor ise, bu soruyu es geçebilirsiniz.)

  9. Incil' de, İsa Tanrı Sözüyle aynıdır (Önder, Yuhannal:l'i okuyabilir). İsa ile to-
  hum arasındaki benzerlikler nedir?

  MÜJDE: İsa yeryüzündeki son gecesinde şu sözleri söylemiştir: "İnsanoğlu'nun yü-
  celtileceği saat geldi. Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp öl-
  medikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir... Isa bunu, nasıl öleceğini belirtmek
  için söylüyordu." (Yuhanna 12:23-33). Buna göre, benzetmedeki tohum, İsa'nın çar-
  mıha gerilişini temsil etmektedir.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster