GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

18. BALIK YERINE YILAN Luka 11:5-131. İsa bu metindeki benzetme aracılığıyla dua konusunda bir şey öğretmek istemek-
tedir. Kendi durumunuz ile benzetmede sözü geçen adamın durumu arasında ne
tür benzerlikler bulabiliyorsunuz?
 • Ne tür durumlarda dualannız, benzetmede geçen adam kadar yüksek beklentilerle
  dolu olmuştur?

  1 Adamın, evinden ona cevap veren dostu, isteklerini karşılamak konusunda isteksiz
  gibidir. İsa neden Tann'yı böyle bir "dosta" benzetmektedir?

  3. Sözü edilen adamlardan ilkinin, isteği yerine getirilene kadar ısrar etmesinin se-
  bebi neydi?
 • Tanrı bize cevap verene dek ısrarla dua edebilecek sabrı nerede buluruz?

  4. Nasıl dua edilmesi gerektiğini öğretirken İsa üç farklı fil kullanmıştır: Dilemek,
  aramak ve kapı çalmak (9-10). Bu filler dua yaşamımızın hangi yönlerini tasvir
  ediyor?
 • Şu anda sahip olmak için en büyük hevesle dilediğiniz, aradığınız ve kapılan çal-
  manıza sebep olan şey nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)

  5. İsa'nın, dua etmeyi bir çocuğun babasından bir istekte bulunmasına benzetmesi,
  bize dua konusunda ne öğretir?
 • Gökteki Babamız, dünyevi babamıza ne bakımdan benzemektedir?

  6. Şefkatli bir baba, evladı kendisinden bir şey istediğinde, bu şeyin ona faydasından
  çok zararı olabileceğini biliyor ise ne yapar?
 • İsteğimizin, kendimiz ve sevdiklerimiz için faydalı olup olmadığını nasıl bilebi-
  liriz?

  7. "Yılan" olduğunu düşündüğünüz bir şeyin, aslında "bir balık" olduğunun ortaya
  çıktığı (ya da tam tersi) bir durumla karşılaştınız mı hiç? Olduysa bize bundan
  bahsedin.

  8. Hangisi sizin için daha büyük önem taşımaktadır: Tanrı'nın, dualannıza şimdi mi,
  yoksa yeni dünya ve cennette cevap vermesi mi? Sebeplerinizi belirtin.

  9. "Bakın, Rab'bin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır
  değildir. Ama suçlannız sizi Tanrınız'dan ayırdı. Günahlannızdan ötürü O'nun
  yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz" (Yşa.59:1-2). Bu ayetler ışığında şu
  soruyu cevaplandınn: Tanrı, kendisine çarmıhtan yalvaran Oğlu'nun sesini neden
  işitmedi?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster