GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

20. UYANIK VE HAZIRLIKLI OLUN Luka 12:35-48NOT: "Köle" kelimesi, aynı zamanda "hizmetkâr" anlamına da gelmektedir.

35-40. ayetler
I. Bir hizmetkânn gecenin büyük bir bölümü boyunca uyanık kalabilmesi için ne
yapması gerekir?
 • Bir hizmetkâr, efendisinin eve dönüşünden önce uyuya kaldığı taktirde, neler ola-
  bilir?

  2. İsa'nın tekrar gelişini beklemek kolay mıdır sizce? Neden?
 • İsa'nın gelişi neden bir hırsızın gelişine benzetilmiştir?

  3. İsa bu ayetler aracılığıyla bize hangi konuda bir uyarıda bulunmayı istemiştir (35-
  40)?
 • Siz bugün, somut anlamda kapınızı Isa'ya nasıl açabilirsiniz?

  41-46. ayetler
  4. Bu ayetlerde bahsi geçen iyi ve kötü kahyalan birbirleriyle kıyaslayın. Araların-
  daki farklar nedir?
 • Bu iki kahyanın, böylesine farklı davranışlar sergilemelerine yol açan nedir?

  5. Bu iki kahyanın efendileriyle olan ilişkilerini kıyaslayın? ilişkileri birbirlerinden
  ne şekilde farklıdır?
 • İsa'nın gelişi fikrine olan inancımızın, Tann'nın Egemenliği' nde yapabileceğimiz
  hizmetlere etkisi nedir?

  6. İsa dönüşürse değin, kilisesinde "kahya" olarak görev alanlara ne tür sorumluluklar
  yüklemiştir?
 • İsa'nın şahsınıza uygun görüp size yüklediği sorumluluklar nedir?

  7. Kendileri gibi hizmetkâr olan kardeşlerini döven, yiyip içip sarhoş olan "kahyalar"
  kimdir?
 • Bu "kahyalann" çekecekleri ceza nedir?

  47-48. ayetler
  8. Hıristiyan kiliselerine mensup olup ta Rab'bin öğretisinden haberdar olmayan ki-
  şilerin varlığı, kimin kabahatidir?
 • Tanrı'nın hizmetkârlan hangi ölçütlere göre yargılanacaklardır?

  Özet:
  9. İsa nerede ve ne zaman beline kuşağın! bağlayıp, kendisinin hizmetkârlan olan
  bizlere hizmet edecektir (37)?

  10. İsa'nın sadakatsiz bir hizmetkânn kaderini yaşamak zorunda kalması nedendir?
  imansızlann yerine cezalandınlıp, eziyete uğraması nedendir (46)?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster