GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

22. BELI BÜKÜK BİR KADININ IYILEŞTIRILMESI Luka 13:10-17NOT: Havra, insanların Cumartesi günleri Tanrı sözünü duymak üzere toplandıklan
bir yerdi. O dönemde dini konularda kadınların söz hakları yoktu; oturarak veya ayak-
ta, balkonlarda ya da arka sıralarda yer alırlardı. Bu kadının belinden nasıl bir rahat-
sızlığı olduğunu bilmiyoruz, ama belki de kamburluk benzeri bir durumu vardı.

1. Bu kadının, engelli yaşadığı 18 yıl boyunca gündelik yaşamının nasıl olduğunu
aklımzda canlandınn.
 • Kamburu olan bu kadına, diğer insanlar nasıl davranırlardı dersiniz (14)?

  2. Gençlik döneminizde sakatlanıp engelli olmuş olsaydınız, sizin için en zor şey ne
  olurdu dersiniz?
 • Genç yaşta sakatlanmış olsaydınız, bunun olmasına izin veren Tanrı hakkında ne
  düşünürdünüz?

  3. İsa, cine tutsak olanlarla uğraştığında, doğrudan doğruya cine hitap ederdi. Bu bö-
  lümde böyle yapmamıştır. Bu da kadının cine tutsak olmadığını gösterir. Şeytan'ın
  onu bağlı tuttuğunu söylerken Isa ne kastetmiştir (16)?
 • Ne tür şeyler dolu dolu yaşamamıza engel olacak kadar bizleri bir nevi bağlaya-
  bilir?

  4. Kadın havraya iyileşmek umuduyla gelmemişti. Ne sebeple gelmişti?
 • Tanrı sözünü haftada bir duyabilmek bu kadına ne ifade etmekteydi?

  5. Bu kadının Isa'dan yardım istememesinin sebebi neydi? Çeşitli sebepleri ne ola-
  bilir, düşünün.
 • Kadın İsa tarafından herkesin önünde çağınldığında ne hissetmiştir dersiniz?
 • Kadının, Isa'nın isteğini yerine getirmesini sağlayan neydi?

  6. Bu metine göre, bir ya da başka şekilde, Şeytan'a bağlı olan insanlara yardımı
  olabilen nedir? (Metine sadık kalın!)

  7. İsa, bu kadından "İbrahim'in kızı" şeklinde söz ederken ne demek istemektedir?
  Çeşitli olasılıkları göz önünde bulundurun. ("İbrahim" ile ilgili bilgi için, 28. ça-
  lışma metnine bkz.)

  8. İsa'nın bu kadına karşı tutumu, havra yöneticisine karşı tutumundan ne şekilde
  farklıdır?
 • Havra yöneticisi Tanrı'ya inandığını düşünmekteydi. İmanında noksan olan neydi?
 • Havra yöneticisini bağlayan neydi?

  MÜJDE: Isa'nın kendisi de Şeytan tarafından bağlanacaktı — çarmıhta çivilenmek su-
  retiyle. İşte bu nedenledir ki O, artık bağlannın çözülmesini isteyenleri, Şeytan'ın ba-
  ğından kurtarıp özgür kılabilmektedir.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster