GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

23. DAR KAPI Luka 13:22-301. Bir kimse, 23. ayette ortaya atılan sorunun cevabını neden bilmek ister sizce?
 • İsa, bu soruyu neden basitçe evet ya da hayır şeklinde cevaplamamıştır?

  2. Cennete açılan kapının dar olarak nitelendirilmesi nedendir?
 • Cennete açılan kapı, ne tür insanlar için epeyce dardır?

  3. İnsanlar dar kapıdan geçebilmek için ne çeşit yollar denerler (24)?

  4. İsa bu bağlamda, Tanrı'nın Egemenliği'ndeki sofra benzetmesini kullanmıştır (25-
  27). İsa, bu benzetme vasıtasıyla dinleyicilerine ne anlatmaya çalışmaktadır?

  5. Benzetmede bahsi geçen kişiler, neden hâlâ vakit varken dar kapıdan geçmemiş-
  lerdir?
 • Bu benzetme, 23. ayette geçen soruyla ne şekilde ilişkilidir?

  6. İsa, önünde yiyip içen ve hatta öğretisini duyan insanların kim olduğunu bilme-
  diğini söylerken ne kastetmektedir?
 • İsa'nın, son günde bizim kim olduğumuzu bileceğine emin olabilmemiz için ne
  gereklidir?

  7. 28. ayette ismi sıralanan peygamberlerin tümünün zayıflıklan ve günahlar! vardı.
  Tanrı'nın Egemenliği' ne açılan kapıdan geçebilmelerini sağlayan neydi? (Pey-
  gamberler hakkında hatırladıklarmız ışığında tartışın — Kutsal Kitap'ın sayfalarını
  karıştırmadan aklınızda kalanlara dayanarak tartışın.)
 • Tanrı'nın Egemenliği'ndeki sofraya oturacak olan diğer kişiler kimdir (29)?

  8. (Önder Yuhanna 10:9'u okumalıdır.) İsa'nın cennete açılan kapı ile ilgili öğretisi,
  bu iki kaynakta ne şekilde farklıdır?
 • Neden kapılardan biri darken, diğeri her girmek isteyene açıktır?

  MÜJDE: "...devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği' ne girmesin-
  den kolaydır" (Mat.19:24). Tanrı Egemenliği'ne Yasa'ya uyarak girebilecek olan tek
  kişi İsa'ydı. Müjde yolunda ise, cennet kapısı herkese açıktır, çünkü bu yol günahların
  bağışlandığı yoldur.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster