GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

25. KAYBOLAN KOYUN BENZETMESİ Luka 15:1-71. Vergi görevlileri ve günahkarlann, Tanrı'nın sesini duyamamalarmın sebepleri ne
olabilir (1)?
 • Neden bazen, Tanrı'nın sesini duymak istemeyiz?

  2. Kaybolan bir koyun, sahibinin kendisini bulabilmesi için ne yapabilir — ve ne ya-
  pamaz?
 • İsa'nın kendisini bulması için bir günahkarın yapabileceği nedir — ve yapamaya-
  cağı nedir?
 • Bu kaybolan koyun benzetmesi, kendisi için endişe duyduğunuz insanlarla ilgili
  ne tür bir teselli kaynağı oluşturur?

  3. İsa, koyunun bulunuşunu, bir günahkarın tövbe edişine benzetmiştir (7). Öyleyse,
  bu benzetmeye göre tövbe ediş nasıl tammlanabilir? (Metine sadık kalın!)

  4. Bahsi geçen, "...tövbeyi gereksinmeyen ...doğru kişiler" kimdir, onlara nerede
  rastlayabiliriz (7)?
  Ferisilerin, Yeşaya Kitabı'nda birçok kez okumuş oldukları bir ayet vardır:
  "Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de
  Rab hepimizin cezasını ona yükledi" (Yşa.53:6). Tekrar soralım: Kimdir bahsi
  geçen bu 99 kişi?

  5. Ferisilerin tövbe etmelerini gerektiren günahlar neydi (2)?
 • Ferisilerin, kaybolduklarmı fark etmemelerinin sebebi neydi?
 • Bu iki gruptan hangisine dahil olduğunuzu düşünüyorsunuz: Kayıp olanlara mı,
  bulunanlara mı?

  6. Isa'nın söz ettiği benzetmelerde, kutlamalar (sevinç), genelde cennette sonsuz
  yaşama karşılık gelirler. Kutlama, neden sadece kaybolan koyun için yapıldı, diğer
  99 koyun neden bu kutlamanın bir parçası değildiler (6)?

  7. Hiçbir kimsenin kendi çabasıyla cennete ulaşamayacağı ve ancak İsa'nın omuz-
  larmda, kaybolup bulunan bir koyun gibi taşınarak ulaşabileceği gerçeği neyi vur-
  gulamaktadır?

  8. Günahkarları kabul edip onlarla birlikte yemek yiyen Isa'ya bugün nasıl ulaşabi-
  liriz (2)?

  MÜJDE: Vaftizci Yahya da Isa'dan bahsederken koyun benzetmesini kullanmıştır.
  "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" (Yu.1:29). Kuzu olan İsa
  bozkırda kaybolduğunda onu bulmaya gelen olmadı; aksine, orada öldürüldü. Kimse
  onu yüklenip evine geri götürmemiştir; aksine, bizim tüm günahlarırruz O'nun sırtına
  yüklenmiştir.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster