GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

26. KAYBOLAN OĞUL BENZETMESİ Luka 15:11-24NOT: Ortadoğu'da evler normalde tek başına bir tepeye inşa edilmezler; aksine,
nüfusun yoğun olduğu köy yolu kenarlarında bulunurlar. Uzun bir görüş mesafesine
ancak evin çatısından bakarak ulaşılabilir. Ayrıca, Ortadoğu'da saygın adamlann koş-
madı'ğını da aklınızda bulundurun.

1. Güzel bir ev ve iyi bir babaya sahip olmasına karşın, küçük oğlanın evinde yaşa-
maktan hoşnut olmamasının sebebi nedir?
 • Benzetmedeki babanın yerinde siz olsaydınız, oğlunuzun talebine ne şekilde cevap
  verirdiniz?

  2. Tanrı, kendisinden uzaklaşmak isteyenlere neden engel olmaz?

  3. Uzak bir ülkeye giden küçük oğlun orada sürdüğü hayat hakkında ne düşünüyor-
  sunuz? Sizce mutlu bir yaşam sürebildi mi?
 • Neden günümüzde birçok kişi bu şekilde bir yaşam sürmeyi istemektedir. Cepte
  bol paranın olması, gelecek kaygısının olmaması, yurtdışına seyahat etmek gibi...

  4. Domuzlar, Yahudiler için murdar hayvanlardır. 14-16. ayetlerde tasvir edilen ko-
  şullar altında genç adam kendini nasıl hissetmekteydi dersiniz?
 • Bu durumdayken, genç adamın ne gibi seçenekleri vardı?
 • Sizin, Tanrı'yla olan ilişkinizin şu anki durumu göz önüne alındığında, ne gibi
  seçenekleriniz vardır?

  5. 18-19. ayetler genç adamın günahlannı itiraf edişini içerir. Tanrı'ya karşı islediği
  suç neydi? Neden Tanrı'ya karşı işlediği günahlar ilk olarak itiraf etmiştir?
 • Babasına karşı işlediği günahlar neydi?
  6. Biz ne tür bir durumda kaldı 'ğımızda bu kaybolan oğul gibi düşünme eğilimi
  gösteririz: "Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim" (19)?
 • Bir kişi ne zaman, Tanrı'nın çocuğu olarak nitelendirilmeye layık görülebilir?
  7. Oğul neden babasına, ona söylemeyi tasarladığı her şeyi (18-19 ve 21) söyleme-
  miştir?
  8. Baba, onca yıldır ne yapmaktaydı (20)?
 • Baba, oğlunu ne zaman affetmiştir sizce?
 • Oğul, babasının sevgisinin içtenliğine ne zaman inanmaya başlamıştır sizce?
  9. Bu benzetmede, İsa'nın yeri nedir?

  MÜJDE: Kaybolan oğul benzetmesi, karşılaştırmalı bir anlatım kullanarak, bize İsa
  konusunda bir şey öğretin İsa da, evinden ve Babası'ndan ayrılmıştır, ancak çok farklı
  sebeplerle yapmıştır bunu: Babası'nın arzusunu yerine getirmek için. Ancak, yaşamı-
  nın sonunda eve dönüşünde, kaybolan oğlun karşılandığı gibi içten bir şekilde karşı-
  lanmamıştır. Aslına bakarsanız, tam aksi gerçekleşmiştir: Kapı, bir nevi, yüzüne ka-
  patılmıştır. Neden?  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster