GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

27. BÜYÜK OĞLUN İSYANI Luka 15:25-321. Büyük oğul, neden küçük oğul gibi evden aynlmayı seçmemiştir?
 • Bu adamın en büyük arzusu neydi?
 • Büyük oğlanın pek mutlu olmamasının sebebi neydi?

  2. Büyük oğlanın, kendini mirasçıdan çok bir köle gibi görmesinin sebebi neydi
  (12b, 29, 31)?
 • Büyük oğlun, babasının sözüne güvenmemesinin sebebi neydi?

  3. Nasıl bir durumda, Tanrı Egemenliği için karşılığında "bir oğlak bile" almadan
  emek sarf ettiğinizi hissetiniz (29)?

  4. Büyük oğul, eğlenceye katılmayı reddederek babasını tüm köy halkı önünde küçük
  düşürmüştür. Sizce, babasını sevmemesinin sebepleri neydi?
 • Bu benzetme ışığında şunu irdeleyin: Eğer Tanrı'yı sevmiyorsak, bunun olası
  sebebi nedir?

  5. Büyük oğul, babasının tüm buyruklannı yerine getirdiğini düşündüğünde yaml-
  maktaydı (29). Bu babanın gerçekte oğlu için isteği neydi?
 • Sadık inanlılar bile farkında olmadan Tanrı'nın isteği dışında hareket ederler?
  Bunlar neler olabilir?

  6. İsa'nın anlattığı benzetmelerde, kutlamalar (sevinç), genelde cennete karşılık ge-
  lirler. Buradaki benzetme göz önüne alındığında, kim cennete ulaşır, kim ulaşa-
  maz?

  7. İsa'nın, bu benzetmedeki öyküyü sanki yanda bırakmasının sebebi nedir (32)?

  8. Ertesi sabah, kardeşler tarlada çalışmaya çıktıklarında oluşan durumu bir düşünün;
  iki kardeşin hisleri ne şekilde farklıydı?

  9. Bu benzetmede İsa'nın yeri nedir?

  MÜJDE: İsa'nın da büyük oğul gibi mirasta hakkı vardı, ama bu hakkından vazgeçti.
  "Yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı... ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun
  eğip kendini alçalttı" (Flp.2:6-8). Bu sayede, İsa büyük oğul gibi kölliğe mahkum
  olmuş insanları bile kurtarmıştır. İsa onları özgür kılacaktır — yeter ki kendilerine
  karşılıksız verilen mirası kabul etsinler.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster