GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

28. DİLENCİ İLE ZENGIN ADAM Luka 16:19-31NOT: İbrahim hem Yahudiler'in önemli saydıklan atalardan biri, hem de Hıristiyanlar
için iman babasıydı. Çok zengin bir adamdı. Lazar ismi, "Tanrı'nın kurtardığı adam"
ya da kısaca "Tanrı kurtanr" anlamına gelir. İsa, anlattığı benzetmelerde bir karaktere
bu ismi ilk kez takmıştı. "Musa ile peygamberler," "Eski Antlaşma'yı" temsil eder,
yani Kutsal Kitap' ı.
1. Zengin adamın ömrü boyunca tadabileceği keyifler neydi? Aklınıza gelenleri
sıralayın.
 • Lazar'ın bu dünyadaki yaşamında herhangi iyi bir şeyi var mıydı dersiniz?
  2. Evinden her çıktığında onu görmesine karşın, zengin adamın Lazar'a yardım et-
  memesinin sebebi neydi?
 • Herhangi birisi sizin çocuğunuza, zengin adamın Lazar'a davrandığı biçimde
  davranmış olsa, bu kişiye verilecek en doğru ceza ne olurdu sizce?
 • Sizin, bugün yardımınıza muhtaç olan Lazar'ınız kim? (Unutmayın ki bazı kişi-
  lerin açlığı besine duyulan değil, başka ihtiyaçlara duyulan açlıktır.)
  3. Bir kimsenin çocuğuna "Tanrı kurtanr" gibi bir isim vermesi ne sebepten olabilir?
  Çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • İsa'nın, bu benzetmesinde bahsettiği fakir adama böyle bir isim takmayı isteme-
  sinin sebebi ne olabilir?
 • Tanrı Lazar'a yardım edip onu kurtardı mı?
  4. Lazar büyük ihtimalle Tanrı'ya kendisine sağlık ve gündelik ekmek sağlaması için
  dua ederdi. Dualarına beklediği şekilde cevap vermeyen bir Tanrı'ya inanmayı
  nasıl sürdürebiliyordu dersiniz?
 • Eğer Tanrı'ya inanmamış olsaydı, Lazar'ın yaşamı ne şekilde farklı olurdu?
  5. Lazar öldüğünde, muhtemelen hiçbir tören yapılmaksızın, fakirlerin toplu meza-
  nna atılmıştı. Metinde (22) "...zengin adam da ölmüş ve gömülmüş" denmektedir.
  Cenaze töreninde kendisini anmak üzere ne tür konuşmalar yapılmıştır?
  6. Zengin adamın cehenneme atılmış olmasının sebebi neydi?
 • Lazar'ın cennete alınmasının sebebi neydi?
  7. 27-31. ayetlerde zengin adam ve İbrahim, insanların ne şekilde Tann'yı tanıyıp
  kurtuluşa erebildiklerini tartışırlar. Zengin adamın bu konudaki düşüncesi neydi?
 • İbrahim'e göre, bir mucizenin kişinin iman etmesine neden olmaması nedendir?
  8. İncil'in aracılığı olmadan kimsenin kurtuluşa erememesinin sebebi nedir?
  9. Lazar'ın yaşamı ve ölümü İsa'nın yaşamı ve ölümüne ne yönden benzer? (Çektik-
  leri acıları, imanlarını vs. göz önünde bulundurun.)
 • İsa kendi dirilişi konusunda ne tür bir öngörüde bulunmuştur (31)?
  10. İsa bu benzetme aracılığıyla "refah müjdesi" konusunda ne öğretmektedir? (Eğer
  bu terim size tanıdık gelmiyorsa, bu soruyu geçiniz.)  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster