GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

30. SÜREKLİ DUA Luka 18:1-8NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde kadınlar, ne tazminat davası açabilir, ne de mah-
kemede şahitlik edebilirlerdi. Bu tür hukuki meseleleri onların adına erkek olan ak-
rabaları yürütmek zorundaydılar. Bahsi geçen dul ise belli ki bu tür bir yardımdan
yoksundu. Belki de erkek olan akrabaları, kadının çocuklanna verilmesi gereken mi-
rası elinden almayı dahi denemişlerdi.

1. Tanrı'ya gece gündüz yakardığınız zamanları düşünün. Bu tür zamanlarda usanıp
duadan vazgeçmek neden kolaydır (1 ve 7)?

2. Bu dul kadının yaşamını aklınızda canlandırm. Çocuklarını tek başına yetiştirirken
ve onların ihtiyaçlarını giderirken karşılaştığı zorluklar neydi?

3. Bir takım kişileri, bu benzetmede geçen yargıca benzer kılan nedir? Yani Tanrı-
dan korkmayan, insana saygı duymayan bireyler olmaları nedendir (2)?
 • İsa'nın Tanrı'yı, adaletsiz bir yargıca benzetmesi nedendir?
 • Tanrı'nın adaletsiz bir yargıç olduğu hissine kapıldığınız oldu mu? Olduysa, ne
  zaman?

  4. Dul kadın, bu adaletsiz hakimin kendisine er geç yardım edeceğine inanmıştı.
  Neden?
 • Tanrı'nın bize ve sevdiklerimize er geç yardım edeceğine nasıl inanabiliriz?

  5. Defalarca yardım isteyip yakarırken bu dulun hissettikleri neydi?
 • Uzunca bir süre Tanrı'dan cevap almaksızın dua ettiğimizde ne tür hisler kaplar
  içimizi?

  6. İsa'nın 7-8. ayetlerdeki sözleri ne anlama gelir?

  7. İsa da yargıç önüne çıkmıştı. İsa'nın durumu ile dul kadınınki arasındaki farklar
  neydi? (Tekrar okumadan, aklınızda kalanlar ışığında değerlendirin.)
 • İsa'nın duasının, bu kadının duasından farkı neydi (3)?
 • İsa için verilen yargı (karar) neden kadın için verilenden farklıydı?
 • Tanrı'nın Isa'yla ilgili yargısı adil miydi, değil miydi?

  8. 8. ayetteki ikinci cümlenin, bu benzetmeyle ilişkisi nedir?

  9. Bu benzetme size dua konusunda ne öğretmektedir (1, 5, 7, 8. ayetler)?

  MÜJDE: Pilatus İsa' yı ölüme mahkum ettiğinde adaletsiz bir yargıda bulunmuştu.
  Ancak Tann aynı anda Isa'yı ölüme mahkum ettiğinde, adil davranmıştı, çünkü bizim
  günahlanmız o anda O'na yüklenmişti.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster