GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

31. FERİSİ VE VERGİ GÖREVLİSİ Luka 18:9-14NOT: Ferisi ve tapınaktaki vergi görevlisinin konu edildiği bu benzetme, İsa'nın
aklanma öğretisi üzerine en temel öğretişidir. Bu öğreti, "Tanrı'nın gözünde nasıl
doğru bir kişi olabiliriz ve cennete nasıl girebiliriz?" sorularını yanıtlar. Unutmayın ki,
İsa'nın yaşadığı dönemde Ferisi dendiğinde insanların aklına, kendini beğenmiş, iki
yüzlü kişiler değil, Tanrı'ya gerçekten inamp O'ndan gerçekten korkan kişiler gelirdi.
Ferisiler ayrıca fakirlerin de hakkını savunurlardı. Vergi görevlileri ise vatan hainiy-
diler ve fakirlere haksızlık ederlerdi.

1. Her iki adamın da Tanrı'ya inandıklarını gösteren nedir?
 • Yahudiler için tapınak, annabilecekleri ve Tanrı'yla iletişim kurabilecekleri yerdi.
  Tartışın: Metnimizde geçen Ferisi, hangi sebeple tapınağa gitmiştir?
 • Bahsi geçen vergi görevlisi tapınağa neden girmiştir?

  2. Ferisi hangi konularda şükretmekteydi? Duasını inceleyin.
 • Ferisi'nin, duasında Tanrı'nın kendisi için yaptığı herhangi bir şeye değinmeme-
  sinin sebebi nedir?
 • Ferisi'nin aklanmaya ilişkin öğretisi neydi? (Yukarıdaki nota bkz.)

  3. Hiç bu benzetmedeki vergi görevlisinin dua ettiği biçimde dua ettiniz mi? Ne za-
  man? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Vergi görevlisinin duasında geçen Grekçe fil şu anlama gelmektedir: "Tanrım,
  sana bu tapınakta sunulmuş olan kurbandan ötürü bana merhamet et." Vergi gö-
  revlisinin aklanmaya ilişkin öğretisi neydi?

  4. Biz bu benzetmedeki Ferisi'ye ne şekilde benziyor olabiliriz?
 • Bu Ferisi'nin Tanrı'ya ve komşusuna karşı işlediği günahlar neydi?
 • Ferisi' nin kendi günahlannın birinin bile farkında olmayışmın sebebi neydi?

  5. Ferisi'nin imanı vergi görevlisininkinden çok daha güçlüydü. Sahte imanın birçok
  kez gerçek imandan daha güçlü olmasının sebebi nedir?

  6. Tapınaktan ayrılışlarında, bu iki kişiden hangisinin arınmış olduğunu kim bili-
  yordu? (Metne sadık kalın!)
 • İsa bu benzetmeyi neden şu sözlerle tamamlamamıştır: "Ardından vergi görevlisi
  para konusunda haksızlık ettiği kişilerin kaybını karşıladı ve saygın bir kişi oldu"?

  7. Vergi görevlisi muhtemelen birçok insanın hayatını mahvetmişti. Günahlanndan
  ötürü Tanrı'dan alması gereken cezaya ne oldu?

  8. Aklanmada aklananın rolü nedir?
 • Aklanmada Tanrı'nın payı nedir?
 • Kurbanın aklanmada rolü nedir?

  MÜJDE: Tapınakta sunulan kurban, İsa'nın ölümüyle kurban oluşuna örnek oluşturur.
  Gerçekte vergi görevlisi, İsa'nın kurban edilişine dayanarak bağışlanmayı istemiştir.
  Kendisinin günahlar İsa'ya yüklenmiş, İsa'nın doğruluğuysa kendisine yüklenmiştir.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster