GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

33. BAĞ KİRACILARI BENZETMESİ Luka 20:9-19NOT: Bu bağ kiracılar' benzetmesi öncelikle Yahudiler'e yapılan bir göndermedir,
özellikle liderleri kastedilmiştir. Ancak son zamanlara yaklaşılan günümüzde ise, bu
benzetmeye konu olan Hıristiyan Kilisesi'dir.

1. Bağcılar, bağın sahibi olan adamın nasıl biri olduğunu düşünmekteydiler?
 • Bağcıların, efendilerine karşı işledikleri suç neydi?
 • İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Tanrı ile insan arasındaki ilişki konusunda gös-
  termek istediği nedir?

  2. Bağ sahibi neden ilk köle eli boş dönünce işe el atmamıştır (10)?
 • Giden her yeni köleye bir öncekinden de daha kötü davranılmasının sebebi nedir
  (10-12)?
 • Tanrı neden hizmetkârlarının haksızlığa uğramalarını ve kendilerine eziyet edil-
  mesini engellememektedir?

  3. Tanrı'nın bizden istediği meyve (ürün) nedir?
 • Tanrı'nın kilisesinden istediği meyve (ürün) nedir?
 • Emeğimizin ürünlerini Tanrı'ya vermek, neden bazen bize zor geliyor?

  4. Efendi'nin sevgili Oğlu'nu bağa göndermekteki amacı neydi?
 • Siz kendi çocuğunuzu, bu şekilde yaşamının tehlikeye girebileceği bir yere, hangi
  sebeplerden gönderebilirsiniz?
 • Tanrı için dünya, tek Oğlu'nu buraya gönderecek kadar neden önemlidir?

  5. Bağcılara, efendilerinin oğlunu öldürecek kadar cesareti veren neydi?
 • insanlara Tanrı Oğlu'nu öldürecek cesareti veren neydi?
 • Biz İsa'nın ölümünden ne şekilde sorumluyuz?

  6. İsa'nın ölümünden sorumlu olanların başlarına gelecek olan nedir?
 • 16. ayette geçen sözler, son zamanlara yaklaşılan günümüzde, Hıristiyan kilise-
  sinin durumu konusunda ne anlatır?

  7. İsa, bağ kiracılar' benzetmesini anlattıktan sonra, ölümü bildirmek üzere tanıdık
  bir benzetmeyle devam etmiştir: Köşenin baş taşı. 17-18. ayetler ne anlama gel-
  mektedir?
 • Bir bireyi ya da kiliseyi, imanları= baş taşını reddetmeye iten nedir?

  8. İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Yahudiler' in önderlerine anlatmak istediği neydi?
 • İsa'nın bu benzetme aracılığıyla Hıristiyan kilisesi önderlerine anlatmak istediği
  nedir?
 • İsa bu benzetme aracılığıyla doğrudan size hitaben ne anlatmak istemektedir?


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster