GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

35. PETRUS' UN iNKARI Luka 22:54-62NOT: Bir kimsenin insanların önünde Isa'yı tanıdığını inkar etmesinin ne denli ölüm-
cül bir günah olduğunun anlaşılabilmesi için önder, Matta 10:32-33. ayetleri okuma-
lıdır.

1. Çok sevdiğiniz bir kimse, kendisiyle ilişkinizin olduğunu o gün içerisinde inkar
edeceğinizi öngörse, buna tepkiniz ne olurdu?
 • Petrus Isa'nın 34. ayette yaptığı öngörüye neden inanamamıştır?

  2. Diğer öğrencilerin çoğunun aksine, Petrus'un İsa'yı başkâhinin avlusuna kadar
  izlemesinin sebebi nedir?

  3. İsa'yı tanıdığını üç kez reddederken Petrus'u korkutan neydi?
 • Siz Petrus'un yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
 • Hıristiyan oluşunuzu ne tür durumlarda inkar etme eğilimi hissedersiniz?

  4. 61. ayette İsa'nın Petrus'a veda edişi anlatılmaktadır. Isa'nın, bu son bakışı
  aracılığıyla yenik düşen öğrencisine anlatmak istediği neydi dersiniz?
 • Yetişkin bir adamın acı acı ağlamasına sebep olan neydi (62)?

  5. Petrus bu esnada günün erken saatlerinde Isa'yla olan konuşması hakkında ne
  düşünmekteydi (31-34)?
 • İsa'nın kendisi için dua etmiş olduğunu ve hâlâ dua ettiğini bilmek Petrus'a ne
  ifade, ediyordu dersiniz?

  6. Daha önce, Petrus Isa'nın öldürülmesi fikrine şiddetle karşı çıkmıştı. Petrus ger-
  çekleşen bu olay sayesinde İsa'nın neden ölmesi gerektiği konusunda ne öğren-
  miştir?

  7. Bu olay Petrus' un kardeşlerini güçlendirebilecek yeteneğe erişmesini nasıl sağla-
  mıştır?
 • Günahlara yenik düşmemiz nasıl olur da bize kardeşlerimizi güçlendirebilecek
  yeteneği sağlar?

  8. İsa, yenik düştüğünüz anda Petrus'a baktığı gibi size de bakmaktadır. Gözlerin-
  deki bakış size ne anlatıyor?

  MÜJDE: Petrus, Rab'bi ve Efendisi olan İsa'yı inkar etmiş, ama affedilmiştir. Ama
  İsa babası tarafından reddedilmiş ve bizim isyanlarımızın bedelini de çarmıhta öde-
  miştir.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster