GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

37. EMMAUS YOLUNDA İKI ÖĞRENCI Luka 24:13-35NOT: Emmaus, Yeruşalim'den yaklaşık 11 km. uzaklıkta bir köydü. Bu tür bir
mesafeyi yürüyerek kat etmek en az iki saat alır. Klopas'ın karısı Meryem' in İsa'nın
ölümü sırasında çarmılunın yakınında olan kadınlardan biri olarak adı geçmektedir
(Yuhanna 19:25). Belki de bu metinde geçen Kleopas'ın eşiydi Meryem.

1. Eğer sevdiğiniz birisini kaybettiyseniz, cenaze töreni sonrasında bir kişinin ne tür
düşünce, duygu ve pişmanlık duygulanyla boğuşmak zorunda kaldığını bilirsiniz.
Bu duyguları anlatmaya çalışın.
 • İsa bunun iki gün öncesinde zalim bir biçimde ölüme gönderilmişti. Aradan geçen
  günlerde Kleopas ve arkadaşı için en zor şey neydi?

  2. İsa neden yas tutan bu iki adamın öncelikle kendisine içlerini dökmelerine izin
  vermiştir (15-17)?
 • İsa konuşmaya, hemencecik Kutsal Yazılar'da kendisiyle ilgili olan şeyleri açık-
  layarak başlamış olsaydı sonuç ne olurdu?
 • İsa tüm kederlerimizin farkındadır. Peki neden bunlan bizim ağzımızdan duymak
  istiyor?

  3. Bu iki adamın kaderi Isa'nın ölümüyle nasıl değişmiştir (19-21)?
 • Bu iki adam, kadınların ve diğer kişilerin kendilerine dirilişle ilgili anlattıklanna
  neden inanmamışlardı (22-24)?

  4. İsa'nın kendi ölümünü yorumlayışı ile Kleopas ve arkadaşının O'nun ölümünü
  yorumlayışlan arasındaki fark nedir (19-21 ve 25-27)?

  5. Kleopas neden Musa'nın ve peygamberlerin söyledikleri sözlerden İsa'nın acı
  çekip ölmesinin gerekli olduğunu çıkaramamıştır?

  6. İsa neden yoluna devam edecekmiş gibi davranmışur (28)?

  7. Bu iki adam, neden İsa ekmeği bölene dek O'nun kim olduğunu anlayamanuşlardır?

  8. Bu iki adamın gecenin ortasında yürüyerek Yeruşalim'e gitmelerine sağlayan
  neydi?

  9. Günümüzde kendilerini Hıristiyan olarak adlandıran birçok kişi, Isa'nın dirilişine
  inanmazlar. Bu insanlar ne çeşit bir Tann'ya inanmaktadırlar?
 • İsa'nın bedende dirilmiş olduğuna inanmayan bir kişi neden Hıristiyan olamaz?

  MÜJDE: İsa Kleopas'ın evinde ekmeği, üzerinde yara izleri bulunan elleriyle böl-
  müştür. İki adam belki de Isa'yı bu yara izlerinden tanımışlardı. Biz de dirilmiş olan
  Isa'yla Rab'bin Sofrası' na katılarak aynı şekilde birlikte olabiliriz.  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster