GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

38. BÜTÜN ULUSLARA Luka 24:44-531. Isa'ya göre, elçilerinin vaazlarında bildirmeleri gereken mesaj neydi ve nerede
vaaz vermeliydiler?
 • İsa'nın böyle bir görevi eğitimsiz 11 adama vermesinin nedeni ne olabilir?

  2. Elçilerin Kutsal Yazılar'ı anlayabilmelerini sağlayacak biçimde zihinlerini açan
  neydi?
 • Kutsal Yazılar'ı anlayabilmemiz için nelerin gerçekleşmesi gerekir?

  3. İsa elçilerine 'tanıklar' diye seslenmiştir (48). Tanıklığını yapacakları şey nedir?
 • Bizim tanıklık etmemiz gereken şey nedir, tanıklığımızı kime yöneltmeliyiz?

  4. "Tanık" kelimesinin "şehit" şeklinde de tercüme edilmesi mümkün. Elçilerin
  Tanrı sözü (Müjde) uğruna ölümü bile göze almalarını sağlayan neydi?

  5. İsa kendisine iman edenlere gökten gelecek bir güç vaat etmektedir. Bu gücün
  Isa'ya tanıklık edecekler için vazgeçilemez olmasının sebebi nedir?
 • Siz göklerden gelecek bu gücü edindiğinize inanıyor musunuz, eğer cevabınız evet
  ise bu nasıl gerçekleşti?

  6. Tüm zamanların en büyük elçisi Pavlus, gökten gelen gücü şöyle tarnmlamıştır:
  (Önder, Romalılar 1:16 ve 2.Korintliler 12:9-10. ayetleri okumalıdır). Tartışma
  konusu: Tanrı'nın gücü kavramı, genelde "güç" kelimesinden çıkardığı= anlam-
  dan ne şekilde farklıdır?

  7. Bu metne göre elçilik görevini üstlenebilmenin koşullan nedir?

  8. İsa'nın bedensel görünümüyle yeryüzünde kalmamasının sebebi nedir?
 • İsa'nın göğe yükselişi ne şekilde gerçekleşmiştir?
 • Rab'lerinin kendilerinden alınmasına rağmen elçilerin sevinçli olabilmelerinin
  sebebi nedir?

  9. Tartışma konusu: İsa'nın göğe yükselişinden sonra, elçilerinin O'nunla iletişim
  kurmalan, kendisi henüz yeryüzündeyken olduğu kadar kolay gerçekleşebiliyor
  muydu?
 • İsa'nın görünmez arkadaşınız olarak yanınızda oluşunun her zaman bilincinde mi-
  siniz?

  MÜJDE: İsa'nın şu anda cennette ne yaptığına dair bilgiye İbraniler 7:25'den ulaşa-
  bilirsiniz.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster