GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. TUFANYaratılış 7

ÖN BİLGİLER. Şu ayetler Nuh’un yaşamıyla ilgili Yeni Antlaşma’da bulunan bir yorumu içermektedir: “İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla, ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla (bazı çevirilerde “imanla”) dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu” (İbraniler 11:7).
Ayet 1. Burada bir kez daha Nuh’a ‘doğru’ (tsaddik) deniyor.
 • İbraniler 11:7’ye göre Nuh tam olarak neye iman etmişti?
 • İbraniler’deki bu ayete göre imanla doğruluk birbiriyle ne şekilde ilgilidirler?
 • Nuh’un imanı karısının, oğullarının ve gelinlerinin hayatlarını nasıl etkiledi?
  7:1-5
 • Nuh yüz yıllık sessizliğin ardından tekrar Tanrı’nın sesini duyduğunda sizce neler hissetti (2-4)?
 • Kısa süre sonra dünyada bu boyutta bir felaket olacağını aniden öğrenseniz nasıl tepki verirdiniz (4)?
  7:6-16
  O zamanlarda hayvanlar nispeten evcildiler, çünkü avlanmıyor ve yenmiyorlardı.
 • Sizce Nuh bütün o hayvanları gemiye girmeye sadece bir hafta içinde nasıl ikna etti (2-3, 8-9, 14-16)?
 • Nuh’un komşuları hayvanların tuhaf göçünü gördükleri zaman sizce neler hissettiler?
 • Nuh’un gelinlerinin aileleri ne Tanrı’ya ne de gemiye inanıyorlardı. Sizce bu genç kadınlar gemiye kendi imanlarına dayanarak mı yoksa kayınpederlerinin imanına dayanarak mı bindiler?
 • Rab neden Nuh’un kapıyı kapamasını istemedi (16b)?
  11-12, 17-24. Dünya muhtemelen kalın bir bulut tabakasıyla sarılmıştı ve bulutlar aniden yırtıldı, parçalandı (Yaratılış 2:5-6’nın bazı çevirileri böyle bir izlenim uyandırmaktadır). İsa Nuh’un zamanını dünyanın sonunda olacaklara benzetir: “Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak.” (Matta 24:38-39).
 • Nuh’un çağdaşlarını ne tür şeyler ilgilendiriyordu? Bizim çağdaşımız olan insanlarla karşılaştırın.
 • Nuh bir felaketin geleceğini yüz yıldır duyurmakta olduğu halde felaket gerçekleştiğinde neden herkes çok şaşırdı?
 • Tufan’ın birinci gününde insanların kendilerini ve çocuklarını ne şekilde kurtarmaya çalıştıkları üzerinde düşününüz (21-23).
 • Nuh’un çağdaşları ölümle yüz yüze geldikleri sırada Nuh’un vermiş olduğu vaazlar hakkında sizce neler düşünmüşlerdir?
 • Çağımızın yeni ateistleri sonunda Hristiyanların haklı çıktıklarını ne zaman kabul etmek zorunda kalırlar?
 • Bütün yeryüzünün yavaş yavaş suyla dolduğu kırk günlük süre boyunca Nuh’un ve ailesinin akıllarından ne tür düşünceler geçmiş olabilir?
 • Sizce Nuh ve ailesi geminin içinde zamanlarını nasıl kullandılar (24)?
  Petrus mektubunda geminin aslında vaftizin ön gölgesi / prototipi olduğunu yazıyor: “O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi, suyla kurtuldu. Bu olay, vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor” (1 Petrus 3:20-21).
 • Hristiyan vaftiziyle Nuh’un gemisi arasındaki ortak özellikler nelerdir?
 • Petrus’un sözlerinde vaftizin bizim Tanrı için yaptığımız bir şey değil, Tanrı’nın merhameti nedeniyle bizim için yaptığı bir şey olduğunu hangi ifade gösteriyor?

  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster