GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

4. NUH’UN ANTLAŞMASI VE NUH’UN GÜNAHIYaratılış 9
1-4
Tufandan sonra inşalar ve hayvanlar arasındaki ilişki değişti.
 • Rab neden Nuh’un ailesini, aynen Yaratılış’ın 5. ve 6. günlerinde söylediği kutsama sözleriyle kutsadı (1. ve 7. ayetler… Karşılaştırınız Yaratılış 1:22-28).
 • Bu aşamada Tanrı’nın insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiyi neden yeniden düzenlemek istediğini düşünüyorsunuz (2)?
 • İnsanların hayvansal ürünlerini yemesine bugüne kadar izin verilmemiş olsaydı ne olurdu (3)?
 • Bu düşüş-sonrası /ilk günah sonrası dünyada, insanlarla hayvanlar arsında neden bir savaş durumu olmalıdır?
 • Kan yeme yasağı Eski Antlaşma’daki kurbanlarla ve İsa’nın ölümüyle ne bakımdan ilgilidir (4)?

  5-7
  Hatırlayacağımız gibi Tufan’dan önce kötülük yeryüzünde çok yaygındı (6:5). Bu ayetler bu dünyada bir hukuk sisteminin başlangıç noktası olarak değerlendirilirler.
 • Her bireyin doğru olarak kabul ettiği şeyi yapması bir toplum için neden iyi değildir?
 • Herhangi bir hukuk sisteminin ardındaki güç neden Tanrı olmalıdır? İnsan neden yeterli değildir?
 • Tanrı katiller için ölüm cezasının doğruluğunu nasıl açıklıyor?
 • Tanrı ölüm cezasıyla ilgili olarak genel olarak ne düşünüyor? (Romalılar 13:4 ile karşılaştırın).
 • Bu ayetler insanın değeri sorununa ne şekilde ışık tutuyor?
 • Nuh’un ülkesinde geçerli olan yasanın, kötülüğün ve zorbalığın kontrol altına alınması bakımından ne türlü kısıtları / yetersizlikleri var?

  8-17
  Tanrı Nuh’al bir antlaşma yapacağını vaat etmişti (6:18). Şimdi bu antlaşmayı yapıyor.
 • Neden Tanrı’yla Yaratılış arasında tam bu aşamada bir antlaşma yapılması gerekiyordu (8-11)?
 • Tanrı, ilk antlaşmasını neden sadece insanlarla değil, bütün Yaratılış ile yapmayı istedi (10)?
 • Bir antlaşmanın yürürlüğe girdiğini gösteren görünür bir işaretin olması neden önemlidir (12-16)?
 • Bulutlar arasında bir gökkuşağı gördüğünüz zaman Tanrı sizin, örneğin küresel ısınma konusunda ne düşünmenizi istiyor?
  18-23
 • Sizce Nuh şarap içerken ne yaptığını biliyor muydu, bilmiyor muydu (20-21)?
 • Gemiyi inşa eden ve Kelâm’ı vaaz eden Nuh’la, 21. ayette anlatılan Nuh’u kıyaslayın?
  Babalarının çıplak bedeninin görmek Nuh’un oğulları için neden şok edici bir şey oldu (22-23)?
 • Anne babalarını sarhoş halde görmek genellikle çocukları nasıl etkiler?
 • Kutsal Kitap neden kahramanlarının günahları hakkında sessiz kalmıyor?
 • Bir Hristiyan’ın alkolle ilişkisi nasıl olmalıdır? (Alkolizmin yaygın olduğu bir ülkede?)

  24-27 (Zaman sınırlıysa bu kısmı atlayabilirsiniz.)
  Bu sözler ırkçı önyargıları ve baskıları, hatta kölelik ve appartheid gibi uygulamaları savunmak için kullanılmıştır. Bu son derece yanlıştır. Çünkü a) Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde “ırk” sözcüğü geçmez ve b) Kenan’ın torunları arasında siyah insanlar da beyaz insanlar da vardı. Yahudiler ve Arapların Sam’ın soyundan, Avrupalıların ise Yafet’in soyundan oldukları düşünülüyor.

 • Sizce bu lanetleme Kutsal Kitap’ta neden bulunuyor?
 • Avrupa ve Kuzey Amerika Yafet’e vaat edilen kutsamayı neden kaybetti (27a)?
 • Sizce şu dönemde Afrika’da, Ham’ın soyundan geleler arasında Hristiyan Kilisesi neden gelişmektedir?
  MÜJDE: Sam’ın özel şekilde kutsanması (bereketlenmesi) Tanrı Oğlu ve insanlığın kurtarıcısının onun soyundan geleceği anlamına geliyordu. Ama İsa’da bütün dünya Tanrı’nın müjdesi ve bereketinin paydaşları olarak yeniden seçildi. “Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür» diye bağırıyorlardı” (Vahiy 7:9-10).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster