GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. NAOMI HER ŞEYİNİ KAYBEDIİYOR (Rut 1:1-13)İLK OLARAK:
Rut kitabının konusu hakimlerin egemenlik sürdüğü zamanlarda (yani M.Ö1380, 1080 arasında) geçer.

Kitaba göre Beytlehem küçük bir köy olduğuu halde iki önemli kralın doğum yeri olmuştur.

Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail’de kıtlık başladı ve bundan dolayı Elimelek de ailesiyle birlikte mülteci olarak Moav’a kaçmak zorunda kaldı.
İsrail ile Moav arasındaki ilişkiler iyi değildi. Hakimler kitabına göre (11:17-18) Moav Kralı İsraillilerin kendi topraklarından geçmesine izin vermedi. Ayrıca Moav Kralı bir peygamberi İsraillilere lanet okumaya gönderdi (Çölde Sayım 22).
Yasa‘nın Tekrarı 23:3 ”Ammonlu ya da Moavlı biri RAB‘bin topluluğuuna girmeyecek. Onların soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek asla RAB`bin topluluğuna girmeyecek.”
„İsrailliler çölde yürürken, Sittim’de yaşarken erkekleri Moavlı kadınlarla zina etmeye ve Baal-Peor`a bağlanmaya başladılar. Allah‘ın İsrailliler’e gönderdiği hastalıktan dolayı 24.000 kişi öldü“ (Çölde Sayım 25:1-9).
O zamanlarda Kemoş Moavlılar’ın en önemli ve en büyük tanrısıydı. Bu tanrıyı yatıştırmak için çocuklar yakmalık sunu olarak sunuluyordu (2.Krallar 3:27). Onların düşüncelerine göre yalnızca çocuk kurbanı sunmakla kriz zamanlarından kurtulabilirlerdi.
Hem İsrail’de hem de Moav’da eski İbranice konuşulduğundan dolayı dille ilgili bir sorun yoktu.

SORULAR
Elimelek’in ailesinin felaketleri
 • Elimelek ve ailesi Moav’a taşındığında acaba ne tür sorunlarla karşılaştılar (iş, ev, komşular, insan ilişkileri, din... konularında) (ayet 1,2)?
 • Naomi Moav’da yaşarken onun eşi öldü. Size göre Naomi ne düşünüyordu? (Allah hakkında? Kendisi ve oğulların geleceği hakkında?) (Ayet 3)
 • Tek bir ebeveyn, çocukları (özellikle gençleri) büyütürken ne tür sorunlarla karsşılaşabilir?

 • Kayınvalide ve gelinin arasındaki ilişkiler her yerde ve her kültürde neden oldukça zordur (Ayet 4)?
 • Naomi’nin ve kızların ilişkilerinde ne tür zorluklar olmuş olabilir?
 • Naomi’nin ve Moavlı gelinlerin ilişkileri çok iyi ve yakındı. Sizce bu durum Naomi’nin sayesinde mi yoksa kızların sayesinde mi böyle oldu?
 • 5. ayete göre Mahlon ve Kilyon belki aynı yılda ve yaklaşık 20 yaşındayken ölmüş. Bu kadar genç adamlar acaba neden ölmüş olabilir?
 • Mahlon’un ve Kilyon’un cenaze gününde Naomi Allah’a acaba ne söylemiş olabilir?
 • Naomi onun her şeyini kaybetmesinden sonra neye/nelere dayanarak bu durumla başa çıkabildi?
 • Naomi Yahudi’ydi ve gelinler Yahudi değildi. Gelinlerin belki kayınvalidelerinin imanı/dini hakkında merak ettikleri şeyler vardı. Sizce kayınvalıdenin inancıyla ilgili en merak ettikleri şeyler nelerdi? Özellikle oğuullarını kaybettiğinde, Naomi ne düşünüyordu?

  Eve dönüş yolculuğu başlıyor
 • Naomi kızlarıyla beraber yola çıkmak istediği halde bir süre sonra onların geri dönmesini istedi. Neden acaba (Ayet 6-9)?
 • Orpa ve Rut, Naomi’yle onun memleketine gitmeye karar verip anne-babalarından ve arkadaşlarından ayrıldılar. Ne tür sebepleri ya da gerekçeleri olabilirdi (Ayet 10)?
 • Ayetler 11,13’i tekrar okuyun. Bu ayetlere göre Naomi kızlarına ne söylemek istemiş olabilir?
 • Naomi yaşlı bir kadın olduğu halde kızların geri dönmesini ve yola tek başına davet etmeyş istedi. Niye acaba? Yolu ve hayatın nasıl olacağını bilmiyordu. Yaşlı dul kadın memleketine tek başına nasıl gidebilir ve orada yeni bir hayata nasıl başlayabilirdi?
 • Kocasıyla iki ogğlunu yitiren Naomi sizce nasıl bir insandı? Onun huyu nasıldı? Onun kederleri ve üzüntüleri nasıldı? (Ayetler 1-13‘e bakarak cevap verebilirsiniz.)

 • Naomi’nin özelliklerinden hangisini beğeniyorsunuz ya da mümkün olsa onun hangi özelliği sizde olsun isterdiniz?
  SON OLARAK
  Onlar lanetlendiler mi? Elimelek’in Moavlı komşuları belki de onların kötü şeyler yapıp yapmadıklarını merak ediyorlardı. Belki de Tanrı’ya karşı yanlış şeyler yaptıkları için lanetlenmişlerdi? Onlara göre acıların sebebi genellikle bir kişinin hatası ya da kusuruydu. Orpa ve Rut kayınvalidelerinin hayatına baktıklarında onun düşüncelerini ve davranışlarını da öğrenebilirlerdi. Onun görünmeyen Allah’ına yine de iman etmişolduğunu gördüler ve muhtemelen sşaşırdılar. İsrail’in Tanrısının Moavlıların tanrılarından bambaşka olduğunu fark ettiler. Moav’da din insanlara yani imanlılara para, sevgi, sağlık ve başarı sağlamak için vardı. Naomi Allah’a inanmıyor muydu? Bu tür feklaketler bunun için mi oldu? Naomi hiç dua etmezdi mi? Tabii ki o Allah’a inanıyordu ve dua ediyordu. Bunu Kutsal Kitap’ta açıkça görüyoruz.
  Gelecek defa acıları ve bunların nereden geldiklerini konuşacağız.


  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster