GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. SENIİN TANRIN BENİM TANRIM OLACAK (Rut 1:14-22)


İLK OLARAK:
Geçen defa Naomi’nin dönüş yolculuğunun ilk adımlarını incelemiştik. O, kızlarıyla yola çıktıktan sonra vicdanı onu suçlamaya başlamıştı, bu yüzden de onların geri dönmesini istedi. Acaba vicdanı onu neden suçladı? Eğerr kızlar da İsrail’e giderse onların geleceği ve hayatları zor olacaktı. Kızların anne babaları ve evleri Moav’daydı ve orada daha mutlu bir hayat ve evlilik mümkün olabilirdi. İsrail’de ise iyi bir eş bulmak daha zordu. İyi bir İsrailli erkek asla Moavlı bir kadınla evlenmezdi. Bu yüzden Naomi onların Moav’da kalmasını istedi ve bu kararı verdi. Ağlayan kızlarıyla vedalaşmak istedi.
SORULAR:
ORPA:
 • Orpa kayınvalidesinden ayrılırken ne gibi şeylerden de vazgeçmek zorunda kaldı? (Mesela Orpa’nın Allah ile olan ilişkisinde nasıl değişiklikler oldu?) (ayet 14-15)
 • Orpa’nın Moav’daki hayatını gözünüzde. Onun hayatı nasıl geçmiş olabilir?
  RUT

 • Rut neden Naomi’yi bu kadar çok seviyordu? Ne gibi sebeplerden dolayı acaba? (ayet 15-16)
 • Naomi kızların hayatı için önemliydi ve onun etkisi büyüktü. Biz de kendi ailemizde nasıl onun gibi davranabiliriz?
 • Rut Allah’a inandı. Onun imanının doğru ve kurtuluş veren bir iman olduğunu nerede görebiliyoruz? (ayet 16-17)
 • Naomi’nin iman ettiği Allah sadece felaketler veren bir Allah gibiydi. Buna rağmen Rut da ona inanmak istedi. Neden acaba? (İsrail’in Tanrısı‘yla Kemoş arasındaki farklar neydi? Allah farklı ya da Kemoş’un verdiklerinden daha önemli şeyler mi verdi?)
 • Rut ’Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim’ dedi. Neden o kayınvalidesinin ölümünden sonra bile Moav’a dönmek istemedi ve İsrail’de gömülmeyi diledi (ayet 17)?
 • Ayetler 16-17‘den biz insanların arasındaki sevgi hakkında neler öğrenebiliriz? Ya da İsa’nın sevgisi hakkında?
  NAOMI
 • Naomi Rut’un Moav’a dönmesini istediği halde sonunda üstelemekten vazgeçti. Sizce sebepleri neydi (ayet 18)? Felaketlerini Beytlehemlilere anlatırken Naomi sizce kin duyuyor muydu? Duyuorduysa neden? Duymuyorduysa neden? (ayet 19-21)
 • Naomi ayet 20’de Allah hakkında “Her Şeye Gücü Yeten” ifadesini kullanıyor. Allah’ı neden tam olarak bu niteledi? Naomi felaketlerin Allah tarafından verildiğini düşünüyordu. Böyle düşünmekte haklı mıydı? Yoksa Şeytan mı onu sıkıntıya sokmuştu (ayet 13 ve 20-21)?
 • Ayete 8-9’e göre eşini ve iki oğlunu kaybettikten sonra Naomi Allah’ın iyi olduğuna ve iyilik yaptığına hala güveniyor muydu? Neden güvenebilirdi ya da neden güvenemezdi?
 • Naomi felaketlerin Allah’ın elinden geldğiini düşünüyordu. Eğerr Allah’a inanmak yerine kadere, tesadüfe ya da Şeytan’a inansaydı onun hayatı nasıl olabilirdi?
 • Biz de hem iyi hem de kötü şeylerin Allah’ın istediği şekilde olduğunu ve ”Her Şeye Gücü Yeten” Tanrı’nın elinden geldiğini nasıl bilebiliriz?

  SON OLARAK

  Rut biliyordu ki eğer Naomi tek başına İsrail’e giderse kendisi yalnızca kayınvalidesini değil fakat onun Tanrı’sını da kaybedecekti. Gerçek Tanrı’yla tanışmak için Naomi dışında başka yolları yoktu. Rut Naomi’nin Allah’ında ne gibi iyi şeyler gördü?

  Birinci şey; sevgi. Rut kayınvalidesiyle yaşadığı süre boyunca Naomi’nin hayatından çok şeyler öğrendi ve Allah’ın verdiği ’meyveleri’ de görebildi. Naomi gelinlerini çok seviyordu. O, Rut’un tanıdığı başka kayinvalidelerden çok farklıydı.

  İkinci iyi şey, Naomi’nin dayanma gücüydü. Onun davranışı başkalarından bütünüyle farklıydı. Naomi’nin hayatı gerçekten acılarla ve felaketlerle dolu olmasına rağmen ümidini kaybetmiyor, aksine her sıkıntısında Allah’a dönüyordu. Naomi’nin Allah’ı Kemoş’tan tamamen farklı bir Tanrı‘ydı. Moavlılar Kemoş’u yatıştırmak için ona insanlar hatta çocuklar kurban etmek zorunda kalırlardı. Allah ise böyle şeyleri istemedi. Allah insanları her zaman sever ve sevgisi nedeniyle bazen acılar da verir.
  Rut İsrail’de bütün hayatı boyunca bir yabancı ve konuk olacak olmasına rağmen Naomi’yle birlikte İsrail topraklarına gitmeye karar verdi.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster