GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN BİR BULUŞMA (Rut 2:1-23)


İLK OLARAK:

Geçen defa konuştuğumuz gibi Rut İsrailli olmamasına rağmen Allah’ın onu da kabul edeceğini umut ediyordu. Halbuki Rut’un Moavlı bir kadın olduğu için RAB’bin topluluğuna girmeye hakkı yoktu. Kutsal Kitap’a göre (Yasa‘nın Tekrarı 23:3) Moavlı biri ve onların soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek RAB‘bin topluluğuna giremezdi.

Her nasılsa iki oldukça yoksul dul kadın Beytlehem’e geldi. Biraz sonra, daha genç olan kadın yardım -yani yemek- bulmaya gitti. Naomi ile Rut’un zamanında hiç sosyal yardım yoktu ama Allah Musa’nın aracılığıyla halkına verdiği buyrukla yoksullara ve yabancılara yardım etmeyi emretmişti.

”Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Artakalan başakları toplamayacaksınız. Bağbozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız RAB benim” (Mısırdan Çıkış19:9-10)

İsrail halkı o buyruğu hâlâ yerine getiriyordu. Bu yüzden yoksullar ve yabancılar zenginlerin tarlalarından başaklar devşirmekle yardım temin edebiliyorlardı.

(Dikkat! ’Yakın akrabalık görevi’ terimini gelecek derste inceleyeceğiz.)

SORULAR:
Sosyal yardım
Bu metnin hangi noktalarında başak devşirenlere baskıları tarafından zarar verildiğini görebilirisiniz?
Ayet 9’a ve 14’e göre Rut işgünü uzun ve sıcak olmasına rağmen tarlaya ne su ne yemek getirmeden geldi. Neden böyle olmuş olabilir?
Boaz
Neden Moavlı dul bir kadın için sosyal yardımla yaşamak zor bir işti? (ayetler 1:22 ve 2:2)
Sizce başak devşirmek neden o kadar zor ve yorucu bir iştir? Bu işte vücudun en çok hangi kısmı yorulur?
Ayetlere 1, 4 ve 5 baktığınızda Boaz‘ın nasıl bir insan olduğu görülüyor?
İlk görüşte aşka inanır mısınız? İnanırsanız, neye dayanarak?
Rut’un hangi özellikleri için Boaz ona ilgi duymaya başlamış olabilir? (ayet 5-7 ve 11-12) Genç bir kadın, kayınvalidesine sadık olduğu için geleceğini onun için feda etmeye hazır. Nasıl bir kadın bunu yapabilir? Çalışkan bir kadının karakterini ne gösterir? Rut hem Moavlı hem de dul bir kadın olduğu halde Boaz ona karşı ilgi duyuyor - neden?
Bu günlerde imanlı bir genç erkek genç bir kadına neden ilgi duymaya başlayabilir? Hangi özelliklere dayanarak?
Boaz niçin Rut’un başak devşirmek için başka bir tarlaya gitmesini istemedi? (ayet 8-9) Boaz Rut’un İsrail’e, özellikle İsrail’in Tanrısı’nın kanatlarının altına sığınmak için geleceğini nasıl bilebildi (ayetler 11-12)?
Boaz gibi Rut da İsrail’in Tanrısı’na inandı. Sizce Boaz için bu ne anlama gelmiş olabilir?
Rut Boaz’ı ilk kez gördüğünde ona karşı ne hissetmiş olabilir (ayet 10 ve 13)?
14-16. ayetleri tekrar okuyun. Boaz neden böyle davrandı ve böyle dedi? Sebepleri ne olabilir?
Naomi
Eve döndükten sonra Rut gününün nasıl geçtiğini Naomi’ye anlattı (ayetler 17-20). Naomi’nin inanması için bu konuyla ilgili olarak ne demiş olabilir?
“RAB sağ̆ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemez” (ayet 20) demekle Naomi ne kastetmiş olabilir?
Allah’ın yönlendirmesi
Okuduğumuz bölüm size Allah’ın yönlendirmesiyle ilgili ne anlatıyor (ayet 3)?
Allah’ın sizi evlilik konusunda mümkün olan en iyi şekilde yönlendirdiğine ya da yönlendireceğine inanmak sızın için kolay mıdır, yoksa zor mudur? Neden?
Birlikte konuşabilirsiniz: Allah çocuklarına her zaman mümkün olan en iyi hayatı mı verir yoksa bazıları „ikinci en iyi hayatla“ mı idare etmek zorunda kalırlar?

SON OLARAK:
Yıllar yılı Naomi Allah’ın sevgisini hiç görmeden ya da hissetmeden ınanmak zorunda idi. Aslında onun hayatındaki her şey, onu ve ailesini seven değil ama onlardan nefret eden bir tanrı varmış gibi gerçekleşmişti. Şu andaki mucize 10 yıldır boyunca gerçekleşen işk mucizeydi! Ani Rut Allah’ın onu doğru tarlaya yönlendirdiğini anladı. Allah Elimelek’i, Mahlon’u ve Kilyon’u da unutmamıştı, fakat onlar vefat etmişlerdi. Kadir Allah’ın kendisi Rut için her şeyi tamamen değiştiren bir buluşmma tasarladı. Onun senin hayatın için de kesinlikle bir planı var!
Matta’ya göre İsa Mesih Boaz’ın sözlerini kullanmış”Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim...” (Matta 23:27)
Tehlikeli durumlarda anne tavuk civcivlerini kanatlarının altına toplar. Böylece tavuk civcivlerini kendi ölümü pahasına düşmanlardan koruyabilir. Allah senin için böyle bir anaç tavuk gibi öldü. Onun kanatlarının altına giden yolu bulmak senin hayatındaki en önemli yönlendirmendir. Orada hayatındaki bütün eksilerin artıya dönüşür.
***

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster