GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

4. KORU BENİ (3:1-18)


İLK OLARAK:

Boaz Naomi’nin ve Rut’un ”yakın akrabasıdır”. Eski antlaşma zamanında yakın akrabalar bazı durumlarda kendi akrabalarına yardim etmekle görevli sayıldı. Mesela -hem köle durumuna düşen akrabasını kurtarmak hem de başkasının eline geçen bir tarlayı geri satın almak gibi şeyler yapmaları beklenirdi. Bir oymak yok olmak üzereyse bir yakın akraba dul bir kadınla evlenerek o oymağın varlığını sürdürmesini sağlayabilirdi. Moav’dan çıkarken Naomi yakın akrabası olan Boaz’ı belki hatırlamamıştı. Rut yabancı olduğu için belki o Musa’nın yasasının kendisine uygulanmayacağını düşündü ya da Boaz’ın daha önce evlendiğini zannetti.
Hasat vaktinde, yani Nisan ve Mayıs’ta Rut her gün Boaz’ın tarlasında başak devşirdi. Bütün Beytlehem halkı bu Moavlı kızın davranışlarına dikkatle baktılar. Özellikle onun erkeklere nasıl davrandığını öğrenmek istediler. Sonunda arpa savurma günü geldi, o gün tarlada kutlama da yapıldı. Tarla sahibi genellikle hasadı korumak için harman yığınının dibinde uyurdu.

SORULAR:
Boaz harman yerinde Naomi’yi cinsel ilişkiye zorlayabilirdi. Bunu bildiği halde Naomi Boaz’ın terbiyeli bir adam olduğuna neden ve nasıl güvenebildi?
Neden o durumda cinsel ilişkiye girmek kötü ve zararlı bir şey olurdu (hem Rut hem Boaz için)?
Boaz ve Rut
- Sizce kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir mi? Bu neden mümkündür veya neden mümkün değildir?
- Boaz ’Sen gençlerin peşinden gitmedin’ ve ’Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor’ dedi. Neden Boaz bu gibi şeylere o kadar önem verdi?
- Sohbet edin. Günümüzde kadının erkeklerin peşinden gitmemesi ve evlilik öncesi ilişki olmaması önemli midir?
- Matta 1:5’e göre Kenanlı fahişe Rahav Boaz’ın annesiydi ya da en azından atalarından birisiydi. Sizce bu durum Boaz’ın hayatını ve onun ilişkisini nasıl etkilemiş olabilir?
- 12-13. ayetleri tekrar okuyun. Boaz’ın sözlerini duyunca Rut hiç bir şey söylemedi, yani cevap vermedi. Sizce neden?
- Boaz neye dayanarak ayet 13’teki sözleri söylemiş olabilir? Gücü ve yeteneği acaba nereden geldi?
- Boaz’ın ona o gece dokunmaması Rut’u duygusal açıdan nasıl etkilemiş olabilir?
O gece Boaz ve Rut aynı örtünün altında sessizce yattılar. Onlar nasıl hissetmiş olabilir? Yüreklerinde ne gibi duygular vardı acaba (ayet 14)?

Naomi’nin planı

- Boaz Rut’a ilgi duymaya başladığında hemen evlenme teklifi etmedi. Neden acaba?
- Neden Naomi Boaz’la konuşmaya gitmeyip Rut’u harman yerine gönderdi?
- Sizin de bir kızınız varsa, Naomi gibi onu harman yerine gönderebilir misiniz? Bu korkunç bir düşünce mi?

- Sizce Rut Boaz’ın ayaklarının dibinde yatarken uykuya dalabildi mi (ayetler 5-7)?
- Ayet 9’da Rut ”kölenle evlen” dedi. İbranice o ayet ”köleni eteğinle ört” anlamına geliyor. Sizce Boaz Rut’tan aslında ne rica etti?

Yakın akraba
- Ayet 2:12’e ve 3:9’a bakıp düşünün. Hangi şekilde Boaz, Kurtarıcı olan İsa Mesih’in ön gölgesidir?
SON OLARAK
Rut’un hayatındaki en önemli ve her şeyi değiştiren buluşma Boaz’ın tarlasında olan buluşma değildi; İsrail’in Allah’ıyla olan buluşmasıydı. O, kayınvalidesinin sayesinde Israil’in Allah’ını tanımaya başladı. Boaz göksel Kurtarıcımızın yani ’bir yakın akrabamızın’ ön gölgesidir. Rut da Göksel Kurtarıcısını yani İsa Mesih’i imanla kabul etti.
Boaz Rut’a yakın akrabalık görevini yaptı, yani onu kurtardı. İsa Mesih bizi kutsal kanıyla satın alarak kurtardı. Kardeşim, senin hayatında da böyle her şeyi tamamen değiştiren bir buluşma olmadıysa da İsa Mesih seninledir ve bugün de sana şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen benimsin” (Yeşaya 43:1).

***

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster